Иконка Microsoft Excel

Контрольна робота з теми «Табличний процесор Excel»

Чотири варіанти завдань для перевірки теоретичних знань з теми «Табличний процесор Microsoft Excel».

…..

Контрольна робота з теми
«Табличний процесор»Варіант 1

 1. Перерахуйте елементи вікна Excel.
 2. Як ви розумієте поняття «автозаповнення». Перерахуйте всі способи автозаповнення.
 3. Що означає поняття «посилання» в Excel? Які є види посилань?
 4. Перерахуйте всі елементи діаграм.
 5. Яке призначення функцій в Excel?
 6. Переведіть формулу з математичного запису в запис Excel:

Варіант 2

 1. Опишіть правило запису адреси клітинки в Excel.
 2. Опишіть всі види автозаповнення.
 3. Що таке діаграма в Excel і для чого вона призначена?
 4. Опишіть всі способи вставки функцій в Excel.
 5. Запишіть хоча б шість математичних та статистичних функцій Excel та поясніть їх призначення.
 6. Переведіть формулу з математичного запису в запис Excel:

Варіант 3

 1. Опишіть правило запису адреси діапазону клітинок в Excel
 2. Що в Excel називається формулою?
 3. Поясніть різницю між абсолютними, відносними та мішаними посиланнями.
 4. Опишіть всі відомі вам способи побудови діаграм.
 5. Перерахуйте відомі вам категорії функцій в Excel.
 6. Переведіть формулу з математичного запису в запис Excel:

Варіант 4

 1. Як відформатувати активну клітинку чи діапазон? Опишіть всі відомі вам способи.
 2. Які операції можна виконувати в формулах Excel. Як вони записуються?
 3. Як ви розумієте поняття «діапазон вихідних даних»?
 4. Перерахуйте всі шість логічних функцій.
 5. Яким чином можна відформатувати певний елемент діаграми?
 6. Переведіть формулу з математичного запису в запис Excel:
7491 Просмотров