Иконка Microsoft PowerPoint

Конспект уроку. Структура середовища PowerPoint

На попередньому уроці учні 8 класу (2011-2012 н.р.) ознайомились з поняттям “засоби презентаційної графіки”. Однією з програм опрацювання презентаційної графіки являється програма для створення та опрацювання слайдових презентацій – Microsoft PowerPoint.

На цьому уроці школярі повинні вивчити елементи інтерфейсу PowerPoint та їх призначення.

…..

Тема. Структура середовища PowerPoint

Мета:

 • навчальна: вивчити формати файлів, створених за допомогою Microsoft PowerPoint та елементи її інтерфейсу;
 • розвиваюча: розвиток загальнокультурної компетенції, навчально-пізнавальної компетенції, інформаційної компетенції, комунікативної компетенції, компетенції особистісного самовдосконалення;
 • виховна: виховання загальної культури.Хід уроку

І Організаційний момент

ІІ Актуалізація опорних знань

На попередньому уроці ми ознайомились з поняттями презентація й комп’ютерна презентація та розглянули види комп’ютерних презентацій і програмні засоби їх створення.

 1. Назвіть види презентацій.
 2. В чому між ними відмінність? Які основні об’єкти кожного виду?
 3. Які презентації можна створити за допомогою програми Microsoft PowerPoint?
 4. Які ви знаєте можливості засобів створення презентацій?

ІІІ Вивчення нового матеріалу та формування вмінь

Система опрацювання презентацій Microsoft PowerPoint (англ. power – сила, енергія, потужність; point – крапка, суть) належить до програм опрацювання слайдових презентацій. Вона має всі можливості засобів презентаційної графіки, що ми розглянули на попередньому уроці.

PowerPoint може працювати у двох основних режимах:

 • Створення та редагування презентацій;
 • Демонстрація презентацій.

Формати файлів створених, за допомогою PowerPoint

Формат Опис формату
РРТХ Файл презентації, створеної в Microsoft Office PowerPoint 2007.
РРТ Файл презентації, створеної в Microsoft Office PowerPoint 2003.
РОТ, РОТХ Файли шаблонів презентації Microsoft Office PowerPoint 97-2003 та Microsoft Office PowerPoint 2007 відповідно.
PPS, PPSX Файли презентацій, що завжди відкриваються в режимі демонстрації, а не в режимі редагування.

Презентація складається з окремих слайдів, які являються основними об’єктами презентацій і можуть містити інші об’єкти, зокрема, надпис, зображення, гіперпосилання тощо. Кожен з цих об’єктів має свої властивості, деякі з них наведено в таблиці:

Основні об’єкти презентації PowerPoint

Об’єкт Властивості об’єкта
Слайд Тип, розміри, порядковий номер, орієнтація, тло, наявність колонтитулів, кольорова схема тощо.
Напис Шрифт, розмір, колір, накреслення, видозміна, інтервали, розміщення на слайді, ефекти анімації тощо.
Малюнок Вид, розмір, кольори, стилі оформлення, положення, ефекти анімації тощо.
Гіперпосилання Тип об’єкта, на який посилається, його розміщення тощо.

Універсальний спосіб запуску програми:
Пуск >> Усі програми >> Microsoft Offce >> Office PowerPoint

Після запуску програми на екрані з’являється її вікно, схоже на вікно програми Microsoft Word. Ці вікна відрізняються лише робочою областю, яка в PowerPoint поділена на три частини: слайд (6), область структури слайдів (7) та область нотаток (10).

Інтерфейс вікна PowerPoint
Інтерфейс вікна PowerPoint

Елементи інтерфейсу вікна PowerPoint:

 1. Рядок заголовка (містить кнопку меню, назву програми та документу й кнопки керування вікном)
 2. Головне меню (містить групи команд Файл, Правка, Вигляд, Вставка, Формат, Сервіс, Показ слайдів, Вікно, Довідка)
 3. Панелі інструментів (містять кнопки для швидкого доступу до популярних команд)
 4. Область задач (містить команди, що можна виконати)
 5. Рядок стану (містить інформацію про номер поточного слайда та їх загальну кількість; про використану тему оформлення та про мову поточного фрагмента тексту)
 6. Слайд
 7. Область структури слайдів (має дві вкладки (8): Слайди – призначена для відображення ескізів всіх слайдів презентації та Структура – призначена для планування структури презентації)
 8. Вкладки Слайди та Структура
 9. Кнопки перемикання режимів перегляду (Звичайний режим, Сортувальник слайдів, Показ слайдів)
 10. Поле Нотатки до слайда (потрібне для введення підказок доповідачу під час демонстрації презентації, а також для введення поміток щодо редагування чи форматування слайду)

Ще однією відмінністю PowerPoint від вікна Word є наявність кнопок перемикання режимів перегляду.

Кнопки перемикання режимів перегляду
Кнопки перемикання режимів перегляду

Звичайний режим використовується під час створення, редагування та форматування слайдів презентації; у режимі Сортувальник виводяться ескізи слайдів, що дає можливість оцінити цілісність презентації, змінити порядок слайдів, видалити, приховати окремі з них, чи додати нові; вибір кнопки Показ слайдів призводить до демонстрації презентації, починаючи з поточного слайда.

ІV Підсумки уроку

Контрольні запитання:

 1. Назвіть формати файлів, які може опрацьовувати PowerPoint. Для чого вони призначені?
 2. Назвіть основні об’єкти PowerPoint. Опишіть їх властивості.
 3. Назвіть основні елементи інтерфейсу PowerPoint.
 4. Порівняйте інтерфейси PowerPoint та Word.
 5. Поясніть призначення Області структури і слайдів у PowerPoint.
 6. Назвіть і поясніть призначення режимів перегляду в PowerPoint.

V Домашнє завдання

Вивчити елементи інтерфейсу PowerPoint (теорія з теми: Структура середовища PowerPoint).

Повторити можливості, елементи інтерфейсу та способи запуску Microsoft Word.

Скласти завдання для оцінювання знань з теми:

 1. Питання з розгорнутою відповіддю – по 2 бали
 2. Тести (не менше 4 варіантів відповідей) – по 1 балу
 3. Питання з короткою відповіддю – по 1,5 бали
 4. Ребуси – по 2 бали
 5. Кросворд – питання по 1-1,5 бали
 6. Інші типи завдань або комбіновані завдання

Зібрати інформацію для презентації на одну із тем*:

 1. З історії розвитку засобів демонстрації презентацій.
 2. Порівняльна характеристика потокових та слайдових презентацій.
 3. Порівняльна характеристика програмних засобів створення слайдових презентацій.
 4. З історії розвитку програми PowerPoint.
 5. Порівняльна характеристика інтерфейсів PowerPoint і Word.

*Теми домашньої творчої роботи: Лабораторна робота з теми «Створення комп’ютерних презентацій в PowerPoint»

7176 Просмотров