Иконка Microsoft PowerPoint

Конспект узагальнювального уроку. Середовище розробки комп’ютерних презентацій PowerPoint

На цій сторінці наведено конспект завершального уроку з теми “Створення комп’ютерних презентацій в середовищі Microsoft PowerPoint”, проведеного у 8 класі в 2011-2012 н.р. Також на цій сторінці представлено чотири варіанти контрольної роботи для перевірки теоретичних знань з теми.

…..

Тема:

Урок повторення і систематизації знань з теми «Середовище розробки комп’ютерних презентацій PowerPoint»

Мета:

 • навчальна: перевірити рівень засвоєння знань та вмінь з теми;
 • розвиваюча: розвиток загальнокультурної компетенції, навчально-пізнавальної компетенції, комунікативної компетенції, компетенції особистісного самовдосконалення, інформаційної компетенції;
 • виховна: виховання загальної культури.

Хід уроку

І Організаційний моментІІ Перевірка знань та вмінь

На початку вивчення теми тим учням, які не хотіли писати контрольну роботу на останньому уроці, було запропоновано виконати домашню творчу роботу. Завдання творчої роботи: Лабораторна робота з теми «Створення комп’ютерних презентацій в PowerPoint»

Учні, що виконували домашню лабораторну роботу, демонструють свою роботу. Всі інші – пишуть контрольну роботу на карточках.

Контрольна робота з теми
«Середовище розробки комп’ютерних презентацій Microsoft PowerPoint»

Варіант 1
 1. Що таке презентація?
 2. Опишіть, як створити презентацію на основі існуючої.
 3. Як вставити текстовий об’єкт на слайд презентації? Опишіть всі, відомі вам, способи.
 4. Що таке дизайн? Кого називають дизайнером?
 5. Які властивості композиції ви знаєте? Поясніть сутність хоча б однієї з них.
 6. Як змінити послідовність демонстрації ефектів анімації об’єктів слайда?
 7. Як установити гіперпосилання на інший слайд даної презентації?
 8. Які види комп’ютерних презентацій ви знаєте? Поясніть, у чому між ними відмінність.
Варіант 2
 1. Що таке комп’ютерна презентація?
 2. Поясніть, як створити презентацію з використанням шаблонів, інстальованих разом з програмою PowerPoint.
 3. Як вставити автофігуру на слайд презентації?
 4. Що означає поняття колористика?
 5. Які напрямки дизайну ви знаєте? Що є об’єктами в кожному з них?
 6. Опишіть, які параметри анімаційного ефекту можна налаштовувати.
 7. Як установити гіперпосилання на іншу презентацію?
 8. Опишіть алгоритм закріплення за об’єктом певних стандартних дій, що виконуються при виборі об’єкта?
Варіант 3
 1. Які засоби для проведення презентацій використовуються зараз?
 2. Як додати до презентації новий слайд? Опишіть всі, відомі вам, способи.
 3. Для чого використовується анімація об’єктів?
 4. Що вивчає ергономіка?
 5. Яким чином можна поміняти фон одного слайду? Опишіть алгоритм.
 6. Як установити шляхи переміщення об’єктів?
 7. Як установити гіперпосилання на текстовий документ?
 8. Для чого призначені кнопки дій?
Варіант 4
 1. Які технічні та друковані засоби використовувались раніше під час створення презентацій?
 2. Що таке шаблони оформлення презентації і що таке шаблони змісту? Для чого їх використовують?
 3. Як відкрити область завдань Настроювання анімації для додаткового налаштування ефектів анімації?
 4. Поясніть поняття композиції.
 5. Опишіть вимоги до кольорової гами презентації залежно від засобів, що будуть демонструватись під час презентації.
 6. Опишіть послідовність додавання одного з анімаційних ефектів входу з використанням елементів керування області завдань Настроювання анімації.
 7. Як установити гіперпосилання на веб-сторінку?
 8. Чим відрізняється операція створення нової презентації на основі існуючої від операції відкриття цієї ж самої презентації?

ІV Підсумки уроку

Оцінювання роботи учнів на уроці

V Домашнє завдання

Повторити структура середовища PowerPoint та правила роботи з текстом в презентації.

1649 Просмотров