Операційна система Windows

Конспект уроку “Архівація файлів”

Тема уроку: Принцип стиснення інформації. Архівація файлів. Робота з програмами-архіваторами.

Мета уроку: Ознайомити з поняттям архівації та принципами роботи програмам-архіваторів


…..

Хід уроку

І Організаційний момент

ІІ Мотивація навчальної діяльності

1. Що роблять люди, коли треба багато речей перенести в інше місце і в руки все взяти неможливо?

2. Як можна користуватись упакованими речами, якщо вони потрібні?

3. Що робити, коли потрібно багато важливої інформації або комп’ютерну гру записати на компакт-диск, а вона не поміщається?

4. Що корисного приносить архівування інформації?ІІ Вивчення нового матеріалу

Стиснення даних – це процедура перекодування даних з метою зменшення їхнього обсягу.

Стиснення

Без втрат

Із втратами

вихідні дані можна відновити без викривлення (текстова інформація) дані можна відновити лише з викривленнями, непомітними для людини (мультимедійна інформація)

Стиснення із втратами виконується в форматах mp3, jpeg, mpeg.

Архіватор – це програма, що стискає та об’єднує файли.

Архіватори використовують метод стиснення без втрат, тому мультимедійні файли під час архівування майже не стискаються.

Процес стиснення файлів архіваторами називається архівацією, а стиснена інформація – архівами.

Найпопулярніші формати для архівів – ARJ, ZIP, RAR, 7-Z.

Найпопулярніші архіватори – ARJ, WinRAR, WinZIP.

Основні можливості програм-архіваторів:

  • Перегляд змісту архіву
  • Додавання файлів в архів
  • Здобування файлу з архіву
  • Вилучення файлу з архіву
  • Поновлення файла в архіві
  • Створення багатотомного архіву
  • Додаткові можливості (додати пароль, коментар, створювати резервні копії тощо)

Методи стиснення даних без втрат

  • Кодування Хоффмана – в основі лежить той факт, що деякі символи в тексті можуть траплятись частіше середньої частоти повторень, а інші – рідше.
  • Кодування Лемпеля-Зіва – використовує факт неодноразового повторення фрагментів тексту, тобто послідовностей байтів.
  • Групове кодування RLE – використовується для зображень з великими одноколірними ділянками.

Завдання. Один з методів стиснення даних – метод заміни ланцюжків однакових бітів, символів або послідовностей символів одним бітом або послідовністю з коефіцієнтом повторення. Наприклад, ававававававав (14 байтів) можна замінити на 7ав (3 байти). Який це метод?

Коефіцієнт стискання – співвідношення обсягів стиснутої і початкової інформації. Вимірюється в процентах.

Робота з архіватором

Операція над виділеними файлами

Послідовність дій

Створення нового архіву (додавання файлів до архіву) Кнопка «Додати» на панелі інструментів
Меню Команди >> Додати файли до архіву
Контекстне меню >> Додати файли до архіву
Перегляд вмісту архіву Кнопка «Перегляд» на панелі інструментів
Клавіша Enter клавіатури
Здобування файлів з архіву Кнопка «Витягти в..» на панелі інструментів
Меню Команди >> Витягти у вказану папку
Контекстне меню >> Витягти у вказану папку
Вилучення файлів з архіву Кнопка «Видалити» на панелі інструментів
Клавіша Delete клавіатури
Меню Команди >> Видалити файли
Створення багатотомного архіву Додати файли до архіву >> вкаладка Основне >> У рядку «Розбити на томи» вибрати об’єм та тип носія
Створення архіву, що може саморозпаковуватись (на той випадок, коли на іншому комп’ютері немає архіватора) Додати файли до архіву >> вкаладка Основне >> Поставити прапорець у рядку «Створити SFX-архів»

ІІІ Домашнє завдання

Вивчити поняття «архівація», «архіватор», «коефіцієнт стискання»

3534 Просмотров