Иконка Microsoft Word

Конспект підсумкового уроку з теми “Текстовий процесор Microsoft Word”

Урок узагальнення та перевірки знань після вивчення всієї теми “Текстовий процесор Microsoft Word”. В цій статті наведено п’ятнадцять варіантів контрольної роботи з інформатики для перевірки теоретичних знань та практичних вмінь працювати з текстовим процесором Microsoft Word.

Поурочне планування теми можна знайти на сторінці: Календарно-тематичне планування з інформатики для 8-х класів (І півріччя 2011-2012 н.р.)

…..

Тема:

Урок узагальнення та систематизації знань з теми «Текстовий процесор Microsoft Word»

Мета. Перевірити рівень засвоєння знань та вмінь з теми.Хід уроку

І Організаційний момент

За кілька тижнів до цього уроку учням, які не бажають писати контрольну роботу на уроці, було запропоновано виконувати узагальнюючу домашню творчу роботу з теми «Текстовий процесор Microsoft Word». Ті школярі, які виконали творче завдання вдома, презентують свій проєкт на уроці. Всі інші — виконують контрольну роботу.

Завдання домашньої лабораторної роботи: Лабораторна робота з теми «Текстовий процесор Microsoft Word»

II Перевірка знань та вмінь

Контрольна робота на карточках складається з двох частин: теоретичної – відповісти письмово на 3 питання; та практичної – виконати завдання на комп’ютері та записати алгоритм виконання.

Контрольна робота №3
“Текстовий процесор Microsoft Word”

Варіант 1

Теоретичні питання – по 2 бали;
практичне завдання – 6 балів.

 1. Як пронумерувати сторінки документа?
 2. З якою метою виконують групування об’єктів при створенні зображень? Як це зробити?
 3. Запишіть вираз для обчислення мінімального значення чисел, що знаходяться в комірках таблиці, які розташовані справа від комірки з результатом.
 4. Практичне завдання:
  • Запустіть Microsoft Word. Збережіть документ у власну папку під назвою «Кр.р.№3» – 1 бал
  • Додайте колонтитул: – 1 бал
   верхній – власне прізвище та ім’я, клас
   нижній – номер сторінки та дата створення документу
  • Створіть формулу: – 2 бали
  • Запишіть хід виконання завдання. – 2 бали
Варіант 2

Теоретичні питання – по 2 бали;
практичне завдання – 6 балів.

 1. Як виділити групу автофігур?
 2. Для чого призначений гіпертекст?
 3. Яким чином можна додати стовпці до таблиці? (запишіть всі відомі вам способи)
 4. Практичне завдання:
  • Запустіть Microsoft Word. Збережіть документ у власну папку під назвою «Кр.р.№3» – 1 бал
  • Додайте колонтитул: – 1 бал
   верхній – власне прізвище та ім’я, клас
   нижній – номер сторінки та дата створення документу
  • Створіть формулу: – 2 бали

  • Запишіть хід виконання завдання. – 2 бали
Варіант 3

Теоретичні питання – по 2 бали;
практичне завдання – 6 балів.

 1. Яким чином можна виділити всю таблицю?
 2. Для чого використовують об’єкт WordArt? Як їх створюють?
 3. Як додати гіперпосилання на місце в документі?
 4. Практичне завдання:
  • Запустіть Microsoft Word. Збережіть документ у власну папку під назвою «Кр.р.№3» – 1 бал
  • Додайте колонтитул: – 1 бал
   верхній – власне прізвище та ім’я, клас
   нижній – номер сторінки та дата створення документу
  • Створіть формулу: – 2 бали

  • Запишіть хід виконання завдання. – 2 бали
Варіант 4

Теоретичні питання – по 2 бали;
практичне завдання – 6 балів.

 1. Як можна в тексті документа додати поточний час?
 2. Як запустити редактор формул?
 3. Які способи обтікання текстом графічних об’єктів ви знаєте?
 4. Практичне завдання:
  • Запустіть Microsoft Word. Збережіть документ у власну папку під назвою «Кр.р.№3» – 1 бал
  • Додайте колонтитул: – 1 бал
   верхній – власне прізвище та ім’я, клас
   нижній – номер сторінки та дата створення документу
  • Створіть таблицю: – 2 бали

  • Запишіть хід виконання завдання. – 2 бали
Варіант 5

Теоретичні питання – по 2 бали;
практичне завдання – 6 балів.

 1. Як додати колонтитул?
 2. Як можна відредагувати формулу?
 3. Що означає поняття «форматування об’єктів таблиці»?
 4. Практичне завдання:
  • Запустіть Microsoft Word. Збережіть документ у власну папку під назвою «Кр.р.№3» – 1 бал
  • Додайте колонтитул: – 1 бал
   верхній – власне прізвище та ім’я, клас
   нижній – номер сторінки та дата створення документу
  • Створіть малюнок: – 2 бали

  • Запишіть хід виконання завдання. – 2 бали
Варіант 6

Теоретичні питання – по 2 бали;
практичне завдання – 6 балів.

 1. Як можна змінити розміри стовпця таблиці? Запишіть всі відомі способи.
 2. Як до документа можна вставити формулу х2?
 3. Як створити закладку?
 4. Практичне завдання:
  • Запустіть Microsoft Word. Збережіть документ у власну папку під назвою «Кр.р.№3» – 1 бал
  • Додайте колонтитул: – 1 бал
   верхній – власне прізвище та ім’я, клас
   нижній – номер сторінки та дата створення документу
  • Створіть малюнок: – 2 бали

  • Запишіть хід виконання завдання. – 2 бали
Варіант 7

Теоретичні питання – по 2 бали;
практичне завдання – 6 балів.

 1. Що таке закладка?
 2. Якими способами можна додати найпростіші формули в документі?
 3. Як ви розумієте поняття панель інструментів «Таблиці та границі»? Для чого, на вашу думку, вона призначена?
 4. Практичне завдання:
  • Запустіть Microsoft Word. Збережіть документ у власну папку під назвою «Кр.р.№3» – 1 бал
  • Додайте колонтитул: – 1 бал
   верхній – власне прізвище та ім’я, клас
   нижній – номер сторінки та дата створення документу
  • Створіть малюнок: – 2 бали

  • Запишіть хід виконання завдання. – 2 бали
Варіант 8

Теоретичні питання – по 2 бали;
практичне завдання – 6 балів.

 1. Що таке графічні примітиви? Наведіть приклади
 2. Для чого призначений редактор формул?
 3. Яка особливість додавання гіперпосилання на місце в документі?
 4. Практичне завдання:
  • Запустіть Microsoft Word. Збережіть документ у власну папку під назвою «Кр.р.№3» – 1 бал
  • Додайте колонтитул: – 1 бал
   верхній – власне прізвище та ім’я, клас
   нижній – номер сторінки та дата створення документу
  • Створіть таблицю: – 2 бали

  • Запишіть хід виконання завдання. – 2 бали
Варіант 9

Теоретичні питання – по 2 бали;
практичне завдання – 6 балів.

 1. Як додати в документі гіперпосилання на файл на комп’ютері?
 2. Як запустити редактор формул?
 3. Як можна відобразити (прибрати) панель інструментів «Таблиці та границі»?
 4. Практичне завдання:
  • Запустіть Microsoft Word. Збережіть документ у власну папку під назвою «Кр.р.№3» – 1 бал
  • Додайте колонтитул: – 1 бал
   верхній – власне прізвище та ім’я, клас
   нижній – номер сторінки та дата створення документу
  • Створіть малюнок: – 2 бали

  • Запишіть хід виконання завдання. – 2 бали
Варіант 10

Теоретичні питання – по 2 бали;
практичне завдання – 6 балів.

 1. Чому векторне зображення вважають багатошаровим? Як змінити порядок відображення шарів?
 2. Запишіть вираз для обчислення суми числових значень, що знаходяться в комірках таблиці, які розташовані зліва від комірки з результатом.
 3. Як візуально визначається гіперпосилання у тексті?
 4. Практичне завдання:
  • Запустіть Microsoft Word. Збережіть документ у власну папку під назвою «Кр.р.№3» – 1 бал
  • Додайте колонтитул: – 1 бал
   верхній – власне прізвище та ім’я, клас
   нижній – номер сторінки та дата створення документу
  • Створіть формулу: – 2 бали

  • Запишіть хід виконання завдання. – 2 бали
Варіант 11

Теоретичні питання – по 2 бали;
практичне завдання – 6 балів.

 1. Що таке колонтитули?
 2. Сформулюйте визначення гіпертексту
 3. Запишіть алгоритм вставки порожньої таблиці.
 4. Практичне завдання:
  • Запустіть Microsoft Word. Збережіть документ у власну папку під назвою «Кр.р.№3» – 1 бал
  • Додайте колонтитул: – 1 бал
   верхній – власне прізвище та ім’я, клас
   нижній – номер сторінки та дата створення документу
  • Створіть малюнок: – 2 бали

  • Запишіть хід виконання завдання. – 2 бали
Варіант 12

Теоретичні питання – по 2 бали;
практичне завдання – 6 балів.

 1. Для чого призначені маркери зміни форми автофігури? Як ними користуватись?
 2. Як в документ можна вставити колонтитули?
 3. Як вказати стиль заголовка?
 4. Практичне завдання:
  • Запустіть Microsoft Word. Збережіть документ у власну папку під назвою «Кр.р.№3» – 1 бал
  • Додайте колонтитул: – 1 бал
   верхній – власне прізвище та ім’я, клас
   нижній – номер сторінки та дата створення документу
  • Створіть таблицю: – 2 бали

  • Запишіть хід виконання завдання. – 2 бали
Варіант 13

Теоретичні питання – по 2 бали;
практичне завдання – 6 балів.

 1. Як додати гіперпосилання на веб-сторінку?
 2. Як можна переміщувати курсор по клітинках таблиці?
 3. Як можна додати номери сторінок?
 4. Практичне завдання:
  • Запустіть Microsoft Word. Збережіть документ у власну папку під назвою «Кр.р.№3» – 1 бал
  • Додайте колонтитул: – 1 бал
   верхній – власне прізвище та ім’я, клас
   нижній – номер сторінки та дата створення документу
  • Створіть малюнок: – 2 бали

  • Запишіть хід виконання завдання. – 2 бали
Варіант 14

Теоретичні питання – по 2 бали;
практичне завдання – 6 балів.

 1. Як вийти з режиму редагування формул при роботі з редактором формул?
 2. Яким чином можна додати рядки до таблиці? (запишіть всі відомі вам способи)
 3. Сформулюйте визначення гіперпосилання.
 4. Практичне завдання:
  • Запустіть Microsoft Word. Збережіть документ у власну папку під назвою «Кр.р.№3» – 1 бал
  • Додайте колонтитул: – 1 бал
   верхній – власне прізвище та ім’я, клас
   нижній – номер сторінки та дата створення документу
  • Створіть малюнок: – 2 бали

  • Запишіть хід виконання завдання. – 2 бали
Варіант 15

Теоретичні питання – по 2 бали;
практичне завдання – 6 балів.

 1. З яких частин складається гіперпосилання?
 2. Перерахуйте способи створення таблиць в Microsoft Word.
 3. Які ви знаєте способи створення формул в текстових документах?
 4. Практичне завдання:
  • Запустіть Microsoft Word. Збережіть документ у власну папку під назвою «Кр.р.№3» – 1 бал
  • Додайте колонтитул: – 1 бал
   верхній – власне прізвище та ім’я, клас
   нижній – номер сторінки та дата створення документу
  • Створіть малюнок: – 2 бали

  • Запишіть хід виконання завдання. – 2 бали

III Підсумки уроку

IV Домашнє завдання

Повторити особливості роботи з таблицями, графічними об’єктами, формулами та гіпертекстом.

3175 Просмотров