ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА. АПАРАТНА СКЛАДОВА

Комунікаційні пристрої

Урок №8 з теми “Інформаційна система. Апаратна складова”. В цьому уроці ми ознайомимось з призначенням, видами та характеристиками комунікаційних пристроїв, зокрема, модема.

\

\

Що таке комунікаційні пристрої?

Комунікаційні пристрої використовують для передачі даних від одного комп’ютера до інших.

Мережа

Модем

Модем – пристрій введення-виведення інформації призначений для організації зв’язку між комп’ютерами.

Характеристики:

  • тип – аналоговий, цифровий;
  • розміщення – внутрішній, зовнішній;
  • швидкість передачі даних.

Модем забезпечує перетворення електричного сигналу комп’ютера в сигнал, який може бути переданий певною мережею, а також здійснює зворотне перетворення сигналів.

Класифікація модемів

Відповідно до мережі, якою здійснюється передача даних, розрізняють модеми для телефонних, кабельних, телевізійних, електричних, радіомереж тощо.

За своїм розміщенням модеми бувають внутрішніми і зовнішніми.

  • Внутрішній модем – це електронна плата, що вставляється в один із слотів на материнській платі.

  • Зовнішній модем – це окремий пристрій з автономною системою живлення, що під’єднується до комп’ютера.

Внутрішній модем   Зовнішній модем

Властивості модемів

Основною властивістю модему є швидкість передавання даних – кількість бітів, переданих за одну секунду.
Сучасні модеми передають дані телефонними мережами зі швидкістю 56 Кбіт за секунду і більше. Модеми для інших мереж можуть забезпечувати обмін даними зі швидкістю до 10 Гбіт за секунду.

Адаптери комп’ютерних мереж

При приєднанні до комп’ютерних мереж в установах, навчальних закладах, у багатоквартирних будинках і навіть для облаштування домашньої мережі, крім модемів, можуть використовуватися плати комп’ютерних мереж, які ще називають адаптерами комп’ютерних мереж.

Мережевий адаптер

Основною властивістю плати комп’ютерної мережі є швидкість передавання даних. Використовують плати зі швидкістю передавання даних 10, 100, 1000 і 10 000 Мбіт за секунду.

Джерела:

  1. Завадський І. О. та ін. Інформатика: 9 кл.: Підруч. для загальноосвіт. навч. закл./  І. О. Завадський, І. В. Стеценко, О. М. Левченко. — К.: Видавнича група BHV, 2009. — 320 с.: іл.
  2. Інформатика: 9 кл.: підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько; за заг. ред. М.З. Згуровського. – К.: Генеза, 2009. – 296 с.: іл.
  3. Інформатика. Плани-конспекти уроків 10 клас./ Костриба О.В., Лещук Р.І. – Білогір’я, Хмельницька область, 2007.
  4. Малярчук С.М. Основи інформатики у визначеннях, таблицях і схемах: Довідково-навчальний посібник/ За ред. Н.В. Олефіренко. – 6-те вид., перероб. – Х.: Видавництво «Ранок», 2006. – 112 с.
16070 Просмотров