Лого Paint

Комп’ютерна графіка. Графічний редактор Paint. Завантаження Paint

Урок №1 з теми “Paint”. На цьому уроці ми почнемо вивчати новий розділ інформатики – комп’ютерну графіку. Сьогодні розглянемо поняття та види комп’ютерної графіки (растрову, векторну, трьохвимірну та фрактальну);  ознайомимось з системами опрацювання графічних зображень та форматами графічних файлів; вивчимо властивості растрових зображень і елементи інтерфейсу вікна Paint; а також навчимось виконувати основні операції в Paint: створювати, відкривати, зберігати зображення та змінювати розміри аркушу і кольорову схему.

\

\

Що таке комп’ютерна графіка?

Комп’ютерна графіка — це розділ інформатики, який вивчає технології опрацювання графічних зображень за допомогою комп’ютерної техніки.

Основним об’єктом комп’ютерної графіки є графічне зображення: малюнок або фотографія, діаграма або графік, схема або технічне креслення, архітектурний ескіз або рекламний плакат, кадр з мультфільму або відеоролика тощо.
Залежно від способу побудови графічного зображення розрізняють растрові та векторні графічні зображення. Відповідно розділи комп’ютерної графіки, які вивчають технології опрацювання таких зображень, називаються растровою і векторною графікою.

Яке зображення називається растровим?

Растрове графічне зображення складається з окремих маленьких прямокутників – пікселів.

Вони розташовуються в рядках і стовпцях прямокутної сітки, яка називається растром (лат. rastrum – граблі). Таке зображення схоже на мозаїку, яка виготовлена з однакових за розміром об’єктів (камінців, скелець тощо).

При збільшенні масштабу перегляду растрового графічного зображення відбувається процес пікселізації – стає помітна його зерниста структура.

Растрове зображення звичайного розміру                Растрове зображення при збільшенні

Піксель є найменшим об’єктом растрового зображення і має такі властивості: розташування (вказує на місцезнаходження пікселя в растрі), і колір. Значення властивостей кожного пікселя кодуються двійковим кодом і зберігаються у відеопам’яті комп’ютера, а при зберіганні зображення на зовнішньому носії – у відповідному файлі. За рахунок великої кількості пікселів у зображенні і відповідно великої кількості даних, які зберігаються у файлі, розміри файлів растрових зображень досить великі.

Растрові зображення можна отримати, скануючи малюнки або фотографії, фотографуючи об’єкти цифровим фотоапаратом або цифровою відеокамерою, створюючи малюнки з використанням графічного планшета або спеціальних програм.

Що таке векторна графіка?

Векторне зображення будується з окремих базових об’єктів – графічних примітивів: відрізків, многокутників, кривих, овалів тощо.

Таке зображення нагадує аплікацію.

Векторний графічний примітив        Векторний малюнок, створений з графічних примітивів

Графічні примітиви характеризуються своїми властивостями: кольором і товщиною контуру, кольором і способом заливки внутрішньої області, розміром та ін.

Складність векторного зображення визначається кількістю графічних примітивів, з яких воно створене. При зберіганні такого зображення файлі записуються перелік об’єктів зображення і значення їх властивостей. Тому чим більше об’єктів – тим більше розмір файлу цього зображення. Однак навіть для складних векторних малюнків розміри їх файлів зазвичай менші, ніж розміри файлів аналогічних растрових зображень.

Переваги і недоліки растрових та векторних зображень

 

Вид графічного зображення

Переваги

Недоліки

Растрове
 • Реалістичність зображень.
 • Природність кольорів.
 • Можливість отримання зображень за допомогою спеціальних пристроїв
 • Великі за розміром файли
 • Пікселізація зображення при збільшенні.
 • Складність редагування окремих елементів зображення
Векторне
 • Невеликі за розміром файли
 • Збереження якості при масштабуванні.
 • Простота редагування окремих елементів зображення
 • Складність фотореалістичного відтворення реальних об’єктів.
 • Відсутність пристроїв для автоматизованого створення зображення

Які ще є види графіки, крім растровой і векторной?

Крім растрової та векторної графіки останнім часом все більшої популярності набуває тривимірна графіка, або ЗD-графіка (англ. З Dimensions – три виміри), що вивчає технології створення об’ємних моделей об’єктів у віртуальному просторі, які максимально наближені до реальних.

 Трьохвимірний малюнок   Трьохвимірне зображення людини Створення трьохвимірної деталі Застосування трьохвимірної графіки в мультиплікації

А також фрактальна графіка. Фрактал (лат. fractus – складений з фрагментів) – це графічне зображення, яке складається з подібних між собою елементів.

Фрактальну графіку часто використовують для автоматичної генерації абстрактних або реалістичних зображень, у розважальних програмах.

Приклад фрактальной графіки Фрактальний візерунок Створення зображення тварини за допомогою фракталів

————- *************** ————-

Що називають системами опрацювання графічних зображень?

Системами опрацювання графічних зображень – це програми, що призначені для створення і опрацювання комп’ютерних графічних зображень.

Системи опрацювання графічних зображень поділяють на такі види:

 • графічні редактори, серед яких, у свою чергу, виділяють:
  • редактори растрової графіки (Paint, Adobe Photoshop, Corel Photo Paint);
  • редактори векторної графіки (CorelDraw, Adobe Illustrator, Adobe Freehand);
  • редактори тривимірної графіки (3D Studio Max, Maya);
  • редактори фрактальної графіки (IFS Builder, Chaos, Apophysis);
  • редактори для створення анімацій (Adobe Flash, Ammo, Animation Works Interactive);
 • програми для перегляду графічних зображень (Засіб для перегляду зображень і факсів, Microsoft Office Picture Manager, ACDSee);
 • пакети інженерного моделювання і проектування (AutoCAD – для розробки креслень деталей і механізмів різної складності; Electronics Workbench – для проектування електронних мікросхем; Graphisoft ARCHICAD – для проектування архітектурних споруд; KASIA – для проектування кузовів автомобілів).

 

Останнім часом спостерігається тенденція щодо створення багатофункціональних графічних пакетів (наприклад, Corel Graphics Suite, Xara Xtreme, ACD Canvas), до складу яких входять програми растрової і векторної графіки, конвертори, редактори шрифтів тощо.

Графічні редактори

Незважаючи на різні принципи побудови зображень, усі графічні редактори мають схожі можливості:

 • створення малюнка за допомогою різних інструментів: олівця, пензля, розпилювача, інструментів малювання ліній, прямокутників, еліпсів тощо;
 • використання при малюванні різних кольорів;
 • робота над фрагментами малюнка (виділення окремих елементів малюнка, їх переміщення, копіювання, обертання тощо);
 • масштабування малюнка для перегляду всього зображення або малювання дрібних деталей;
 • імпортування до малюнка об’єктів з інших малюнків; додавання текстових написів до малюнків;
 • виконання операцій над файлами: відкриття, зберігання, друкування.

Програми для перегляду графічних зображень

Іншим видом систем опрацювання графічних зображень є програми, які призначені, в основному, для перегляду графічних зображень. Розвитку даного виду програмного забезпечення сприяло активне використання цифрових фотоапаратів і відеокамер.

Основні можливості програм перегляду графічних зображень:

 • перегляд графічних зображень різних форматів;
 • зміна масштабу перегляду зображень;
 • конвертація файлів – зберігання зображень у файлах різних форматів;
 • демонстрація зображень у режимі слайд-шоу;
 • елементарне редагування зображень – змінення розмірів та обертання зображення, збільшення/зменшення яскравості та контрастності кольорів, стиснення даних у файлі, усунення ефекту червоних очей тощо;
 • відображення значень властивостей самого зображення і файлу зображення;
 • друкування графічного зображення та ін.

————- *************** ————-

Які є формати графічних файлів?

Форматів растрових графічних файлів існує кілька десятків. У кожного з них є свої переваги і недоліки, які й визначають доцільність їх використання при роботі з тими чи іншими зображеннями.

Формати файлів растрових зображень:

BMP (англ. Bit Map image – бітова карта зображення). Зображення і цьому форматі зберігаються у файлі попіксельно, без стиснення, тому розміри таких файлів досить великі. Стандартне розширення імені файлів цього типу bmp.

JPEG (англ. Joint Photographic Expert Group – об’єднана експертні група в галузі фотографії). Цей формат використовує ефективні алгоритми стиснення даних, що дає змогу зменшити розмір графічних файлів. Але це досягається за рахунок втрати частини даних погіршення якості зображення. Для файлів цього формату стандартним розширенням імені є jpg або jpeg.

GIF (англ. Graphics Interchange Format – графічний формат для обміну) – «найщільніший» з графічних форматів, які використовують стиснення без втрати даних. Його застосування дає змогу зменшити розміри файлів у кілька разів. Цей формат призначений для зберігання зображень, що містять до 256 кольорів (наприклад, мальовані ілюстрації), а також анімованих зображень. Стандартне розширення імен файлів даного типу gif.

PNG (англ. Portable Network Graphic – портативна мережна графіка) – універсальний формат графічних файлів, який має високий ступінь стиснення даних у файлі без їх втрати. Підтримує прозорий фон. Стандартне розширення імен файлів даного типу png.

TIFF (англ. Tagged Image File Format – теговий формат файлів зображень). Файли цього формату зберігають зображення з високою якістю і тому широко використовуються в поліграфії, при скануванні зображень. Недоліком цього типу є великий розмір файлів. Стандартне розширення імен файлів цього формату – tif або tiff.

Існують й інші формати растрових графічних файлів, такі як PCX, IFF, LBM, IMG, MAC, MSP, PGL.

Для документів, які передаються мережею Інтернет, дуже важливим є незначний розмір файлів, оскільки від цього залежить час передавання даних. Тому при підготовці веб-сторінок використовують графічні формати, які мають високий коефіцієнт стиснення даних: JPEG, GIF, PNG.

У векторній графіці практично кожний векторний графічний редактор використовує свій власний формат зберігання зображень.

Формати векторних зображень:

WMF (англ. Windows MetaFile – метафайл Windows) – універсальний формат для програм, що працюють в ОС Windows. Використовується для зберігання колекції графічних зображень Microsoft Clip Gallery. Можливі розширення імен файлів – wmf, emf, wmz, emz.

CGM (англ. Computer Graphic Metafile – метафайл комп’ютерної графіки) – широко використовується як стандартний формат векторних графічних даних у мережі Інтернет. Стандартне розширення імен файлів cgm.

SVG (Scalable Vector Graphics – векторна графіка, що масштабується) – універсальний формат, який дає змогу з високою якістю зберігати у файлі текст, графічне зображення і анімацію. Широке застосування отримав в інженерній графіці і при розробці веб-сайтів. Стандартне розширення імен файлів svg.

CDR (англ. CorelDRaw files – файли CorelDraw) – стандартний формат файлів векторного графічного редактора CorelDraw. Файли даного формату можуть мати розширення імені cdr або cdt.

АІ (англ. Adobe Illustrator files – файли Adobe Illustrator) – стандартний формат файлів редактора векторної графіки Adobe Illustrator. Файли мають розширення імені аі.

Ми з вами кілька наступних уроків будемо вивчати растрову графіку на прикладі графічного редактора Paint.

Властивості растрових зображень:

 •       Розміривизначають ширину та висоту малюнка. Значення даної властивості задають в одиницях довжини (сантиметрах, дюймах) або в пікселях (як синоніми використовуються також терміни точки і крапки). Розміри зображення задаються при його створенні і можуть бути змінені під час редагування. При створенні зображення для демонстрації на екрані його розміри доцільно задати в пікселях, щоб знати, яку частину екрана воно займатиме при перегляді. Якщо зображення готують для друку, то його розміри задають у сантиметрах або дюймах, щоб визначити, яку частину аркуша воно займе при друкуванні.
 •       Роздільна здатністьвизначає кількість пікселів на одиницю довжини зображення : вимірюється в dpi або пікселів/см. Можна вважати, що роздільна здатність показує щільність розміщення пікселів у растрі, а відповідно і розміри самого пікселя в даному зображенні. Чим більше значення цієї властивості, тим чіткішим і якіснішим виглядає зображення, але й більшим є розмір його файлу. Для графічного зображення, яке готується для розміщення в Інтернеті, достатньо роздільної здатності 72 dpi, для екранного сприйняття – 96 dpi, а для друку на принтері – не менше 300 dpi.
 •        Глибина кольору – це кількість бітів, що використовуються для кодування кольору одного пікселя, тобто від цієї властивості залежить кількість кольорів, якими може бути зафарбований піксель. Вимірюється глибина кольору в bрр (англ. bits per pixel – бітів на піксель).

Тому при створенні малюнку в першу чергу потрібно визначити його розміри, роздільну здатність та глибину кольору.

————- *************** ————-
Робота з Paint

Запустити Paint:

 • Пуск Усі програми Стандартні Paint
 • або в контекстному меню вікна потрібної папки вибрати Створити Точковий малюнок.

Після запуску відкривається вікно Paint, яке дає змогу працювати лише з одним зображенням в даний момент.

Елементи інтерфейсу вікна Paint:

Елементи інтерфейсу вікна Paint

Налаштування вигляду вікна

Налаштувати вигляд вікна (прибрати або додати різні елементи) можна за допомогою меню Вигляд.

 

Зміна властивостей малюнка в Paint

Зміна атрибутів аркушу Paint

Змінити деякі властивості малюнка (розмір та кольорову схему)  можна за допомогою меню Малюнок Атрибути, де потрібно вказати одиниці вимірювання розмірів та самі розміри і вибрати палітру. Крім того змінити розміри малюнка можна перетягнувши за маркери зміни розмірів аркушу. Щодо роздільної здатності малюнка, то роздільна здатність зображення в Paint не змінюється і становить 96 dpi.

Збереженная зображення в Paint

Зберегти зображення в Paint можна тими ж методами, що і в будь-якій іншій програмі Windows: меню Файл Зберегти або Зберегти як… (у діалоговому вікні збереження потрібно вказати шлях, ім’я та формат файлу). Даний редактор дає змогу працювати з графічними файлами різних форматів – BMP, GIF, JPEG, TIF, PNG.

Експорт зображення в програму Paint

Крім того, що в Paint можна створити власне зображення, він дає змогу редагувати готові малюнки. Для цього малюнок потрібно експортувати до програми:

 • меню Файл Відкрити
 • через буфер обміну з інших програм (скопіювати – вставити)
 • перетягуючи з вікна папки до вікна Paint.

Але необхідно пам’ятати, що Paint дає змогу працювати лише з одним малюнком, тому перед відкриттям іншого зображення потрібно не забувати зберігати свою роботу.

 

Список джерел:

 1. Інформатика: 9 кл.: підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько; за заг. ред. М.З. Згуровського. – К.: Генеза, 2009. – 296 с.: іл.
102142 Просмотров