Числова послідовність. Арифметична та геометрична прогресія

Аналіз самостійної роботи

Тема: Аналіз самостійної роботи. Розв’язування задач.

Мета: узагальнити й коректувати досвід учнів, набутий під час вивчення теми „Геометрична прогресія”; закріпити навички розв’язування задач з теми; розвинути пізнавальний інтерес учнів.

Тип уроку: корекція знань.

\

\

Хід уроку

1.    Відтворення знань

Задача. Перший член геометричної прогресії дорівнює 5, а третій – 20.

Знайти

  1. Знаменник прогресії;
  2. Формулу N-го члена;
  3. Суму 10 перших членів прогресії.

Перший член геометричної прогресії дорівнює 5, а третій – 20... 

2.    Закріплення знань

В 69 № 21 (збірник ДПА)

Між числами 4 і 2500 вставте три таких числа, щоб вони разом із даними числами утворювали геометричну прогресію.

Додатково № 295 (д)

1. Перетворюємо вираз (шукаємо формули, що можна перетворити):

Перетворюємо вираз (шукаємо формули, що можна перетворити) 

2. Скоротити вираз:

Отримуємо 5, 9, …, 4N+1 – арифметична прогресія

а1=5, аN=4N+1 

Перетворення виразу  

3.    Підсумок уроку

4.    Домашнє завдання

Повторити §17, 18,

Виконати № 762, № 763, № 765, № 791.

3875 Просмотров