Общая информация

Календарно-тематичне планування з інформатики для 8 класів на II півріччя у 2011-2012 навчальному році

У другому семестрі 2011-2012 навчального року учні 8 класу продовжили вивчати програми із пакета Microsoft Office, а саме –  PowerPoint та Excel. Крім того, в курс вивченні інформатики 8 класу ввійшла тема  “Глобальна мережа Інтернет”.

З темами, вивченими учнями 8 класу в I семестрі можна ознайомитись на сторінці: Календарно-тематичне планування з інформатики для 8-х класів (І півріччя 2011-2012 н.р.)

…..

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ
з інформатики для 8-х класів
на ІІ півріччя 2011-2012 навчального року


ІІІ Середовище розробки комп’ютерних презентацій Microsoft PowerPoint (14 год. )

1. Правила з техніки безпеки життєдіяльності в кабінеті інформатики. Засоби презентаційної графіки. (Теорія з теми /// Конспект уроку)2. Структура середовища Power Point. (Теорія з теми /// Конспект уроку)

3. Створення, відкриття і збереження презентацій. (Теорія з теми /// Конспект уроку /// Перевірка знань)

4. Створення презентацій з використанням майстра. (Теорія з теми /// Конспект уроку)

5. Практична робота №11. Створення презентацій з використанням майстра. Заходи безпеки (Конспект уроку)

6. Текстові об’єкти на слайдах. (Теорія з теми /// Конспект уроку)

7. Графічні об’єкти на слайдах. (Теорія з теми /// Конспект уроку)

8. Практична робота №12. Текстові та графічні об’єкти на слайдах. Заходи безпеки (Конспект уроку /// Перевірка знань)

9. Структура презентації. Робота зі слайдами. (Теорія з теми /// Конспект уроку)

10. Показ слайдів і анімація. (Теорія з теми /// Конспект уроку)

11. Показ слайдів і анімація.

12. Запуск і виконання презентацій. (Теорія з теми /// Конспект уроку)

13. Практична робота №13. Створення презентацій. Заходи безпеки. (Конспект уроку)

14. Урок повторення та систематизації знань з теми “Середовище розробки комп’ютерних презентацій Power Point” (Конспект уроку /// Завдання творчої роботи)


IV Табличний процесор (16 год.)

15. Електронні таблиці та їх призначення. (Інформація для учнів)

16. Структура програми.

17. Робота з файлами та аркушами. Координати комірок. Діапазон комірок.

18. Типи даних. Введення і редагування даних.

19. Типи даних. Введення і редагування даних.

20. Опрацювання табличної інформації: копіювання, редагування, вилучення, переміщення, форматування.

21. Практична робота №14. Введення, редагування та форматування табличних даних. Заходи безпеки.

22. Використання функцій та операцій для опрацювання інформації, поданої в таблиці.

23. Використання функцій та операцій.

24. Використання формул для опрацювання інформації, поданої в таблиці.

25. Використання формул.

26. Практична робота №15. Опрацювання табличної інформації за допомогою вбудованих функцій і операцій. Заходи безпеки.

27. Побудова діаграм і графіків на основі табличної інформації.

28. Побудова діаграм і графіків.

29. Практична робота №16. Побудова діаграм. Заходи безпеки (Завдання практичної роботи)

30. Урок повторення і систематизації знань з теми “Табличний процесор”. (Завдання контрольної роботи /// Завдання творчої роботи)

V Глобальна мережа Інтернет (8 год.)

31. Локальні мережі. Глобальна мережа Інтернет. Складові мережі. Ідентифікація комп’ютерів. Адресація в Інтернет. Протоколи передавання інформації.

32. Способи під’єднання комп’ютерів до Інтернет. Основні послуги. Програмне забезпечення для роботи в Інтернет.

33. Електронна пошта. Поштові стандарти. Електронна адреса. Можливості поштових програм.

34. Практична робота №17. Створення електронної пошти. Заходи безпеки

35. Поняття про телеконференції. Різні групи, правила організації і проведення. Пошук новин і передплата.

36. Практична робота №18. Робота з пошуковими системами. Заходи безпеки (Завдання практичної роботи)

37. Поняття про гіпертекстовий документ. Служба перегляду гіпертекстових сторінок – Word Wide Web. Організація інформації, принципи навігації.

38. Урок узагальнення і систематизації знань з теми „Глобальна мережа Інтернет”.

1411 Просмотров