Нестандартний урок

Інтелектуальна гра «Турнір знавців інформатики»

16 грудня 2011 р. серед учнів 7 класу я провела інтелектуальну гру «Турнір знавців інформатики»
Мета.
Перевірити рівень знань учнів з інформатики; розвивати творчі та інтелектуальні здібності дітей, інтерес до вивчення інформатики, самостійність та наполегливість; виховувати вміння працювати у команді, почуття відповідальності.

.

.

Хід гри

Організаційний момент

Французьке прислів’я говорить «Добре інформована людина коштує двох». Сьогодні ми перевіримо наскільки ви інформовані люди. Проведемо інтелектуальну гру «Турнір знавців інформатики».
Поділ класу на команди по 4-5 учнів. Кожна команда отримує номер.

І етап. “Зайвий термін”

В кожній з приведених груп термінів один термін (або число) є “зайвим”. Знайдіть його. Поясніть своє рішення.

Кожен учасник команди по-черзі викреслює з одного ряду зайвий термін і пояснює своє рішення.

За кожну правильну відповідь і пояснення учасник отримує 2 бали; за відповідь без пояснення 1 бал. В кінці додається кількість балів всіх учасників і визначається оцінка за завдання всієї команди.

Список термінів:

1 команда:

 1. Мої документи, Мій комп’ютер, Мій ноутбук, Кошик, Мережне оточення (Мій ноутбук)
 2. WINDOWS, MS-DOS, UNIX, LINUX, MS WORD (MS WORD)
 3. Крапка, <Shift>, кома, двокрапка. (<Shift>)
 4. Вірус, синус, косинус, тангенс. (Вірус)
 5. Арифмометр, рахівниці, калькулятор, пишуча машинка, комп’ютер (пишуча машинка)
 6. Драйвер, принтер, монітор, звукові колонки, графічний пристрій (Драйвер)

2 команда:

 1. Лазерний, оптичний, матричний, струменевий. (оптичний)
 2. Сантиметр, кілобайт, битий, терабайт. (Сантиметр)
 3. Файл, Правка, Зафарбовування, Сервіс, Вигляд, Вставка. (Зафарбовування)
 4. Множення, видалення, віднімання, складання, розподіл. (видалення)
 5. Дискета, CD-ROM, таймер, вінчестер, магнітна стрічка. (таймер)
 6. Сканер, регістр, клавіатура, джойстик, маніпулятор “миша”. (регістр)

3 команда:

 1. Інформація, Інформатика, Інформаційна система, Принтер, Інформаційна культура. (Принтер)
 2. Еліпс, Пензлик, Прямокутник, Олівець, Зірка. (Пензлик)
 3. CD-R, DVD-R, BD-R, CD-RW. (CD-RW)
 4. Оператор циклу, оператор привласнення, драйвер принтера, оператор введення даних. (драйвер принтера)
 5. Евклід, Морзе, Нортон, Менделєєв, Паскаль, Гейтс. (Менделєєв)
 6. Пробіл, Агат, Esc, Enter, Backspace. (Агат)

ІІ етап. “Інформаційна естафета”

Для цього етапу я підготувала документ в текстовом редакторі Word, який містив елементи робочого столу, розкидані хаотично по сторінці. Діти повинні розмістити всі елементи на своїх місцях, перетягуючи їх мишкою

Зразок завдання для конкурсу "Збери робочий стіл"

Діти, а які ви знаєте столи? (Кухонні, письмові, робочі)

А який стіл є у комп’ютера? (Робочий)

А які на ньому знаходяться значки? (Піктограми, ярлики, панель завдань, кнопка Пуск, індикатори)

Злий комп’ютерний вірус переплутав усі значки на Робочих столах наших комп’ютерів. Треба навести лад – зібрати Робочий стіл. Впораєтесь з таким завданням?

Всі учасники по черзі виконують завдання. Кожен учень може виконати лише одну операцію: відкрити документ, перемістити, змінити розміри тощо. Наступний учень може виконувати операцію лише тоді, коли попередній учасник зайняв своє місце.

Відкрийте файл «Збери Робочий стіл», що знаходиться в каталозі вашої підгрупи.

Почали!

Та команда, яка перша зібрала вірно всі елементи стола отримує 5 балів; інші команди – залежно від об’єма виконаної роботи.

ІІІ етап. “Перевір свою пам’ять”

Учитель читає вірш, а учням необхідно виписати терміни з інформатики. Кожен виписує окремо. Потім звіряють свої записи і передають карточки з результатом вчителю.

За правильно написане слово1 бал команді.

Вірш для завдання:

Модем, винчестер, монитор,
Колонки и ОЗУ

Вели неспешный разговор
Однажды поутру:

“Наш первый долг во всем всегда
Друг другу помогать,

Клавиатуру взяли, мышь,
И принтер заодно,
Но из чего-то сотворить
Им было не дано.
Как видно, мало просто всех
В компьютере собрать,
Ведь должен умный человек

Машиной управлять!

Чтоб можно было без труда
Писать и рисовать,
Считать и данные хранить,
Да почту получать,
А может, даже иногда
Немного поиграть”.

Он должен многое уметь
И многое узнать,
И думать, а не просто так
На кнопки нажимать!
Ты лишь на старте, длинен путь,
Но к цели он ведет.
И мир компьютеров тебя,
Быть может, увлечет.

“Куда вам, глупым, без меня, –
Процессор заявил, –
Весьма проворен в счете я,
На все мне хватит сил”.
“Возьмем, пожалуй, и тебя, –
Ответили друзья, –
Командуй нами, но любя,
Мы все ж одна семья”.

Слова, які необхідно виписати:

Модем, Винчестер, Монитор, Колонки, ОЗУ, Клавиатура, Мышь, Принтер, Компьютер, Машина, Кнопки, Процессор

ІV етап. “Інформатичний бій”

Кожна команда отримує аркуш із списком можливих запитань. Кожен учень в команді отримує свій номер. Починає гру перший учень першої команди. Він задає будь-яке питання із списка будь-якому учню з іншої команди. Якщо останній не може відповісти, то відповідає той учень, що задавав питання.

За правильну відповідь того, кому питання задавали, – 2 бали, за неправильну вибуває з гри; учню, що задавав питання за правильну відповідь, якщо йому довелось відповідати, – 1 бал, за неправильнувибуває з гри.

Якщо учасник відповідає правильно – то він робить наступний хід; якщо не правильно – то продовжує гру той учень, що задавав питання (або перший учень другої команди тощо).
Перемагає та команда, останній учасник якої залишиться. За перемогу команда отримує 4 бали, а кожен учасник – стільки балів, скільки було правильних відповідей.

Список можливих питань:

 1. Комплекс програм, які забезпечують реалізацію інформаційних процесів пристроями інформаційної системи називається … . (програмне забезпечення)
 2. Програмний комплекс, що забезпечує керування апаратними засобами комп’ютера, а також надає середовище для виконання прикладних програм. (ОС)
 3. Невеликі програми, створені для обслуговування комп’ютера та підвищення ефективність його роботи. (утиліти)
 4. Комплекси програм, які призначені для створення нових програм з використанням мов програмування. (системи програмування)
 5. Програмне забезпечення, яке призначене для реалізації конкретних задач опрацювання даних, що користувач розв’язує в ході своєї діяльності. (прикладне ПЗ)
 6. Програми, які використовуються для реалізації завдань опрацювання даних у певній галузі діяльності, на конкретному підприємстві, в організації, фірмі або їх підрозділі. (прикладне ПЗ спеціального признання)
 7. Програми, які можуть застосовуватися в різних галузях людської діяльності для опрацювання текстів, малюнків, баз даних, електронних таблиць, створення презентацій тощо. (прикладне ПЗ загального призначення)
 8. ОС якого сімейства розробляються різноманітними виробниками для IBM-сумісних комп’ютерів? (Unix)
 9. Незалежний від конкретної версії операційної системи набір базових команд, які використовуються для забезпечення обміну даними між пристроями. (Bios)
 10. Центральна частина операційної системи, що керує процесом виконання програм та їх доступом до ресурсів комп’ютера. (ядро ОС)
 11. Структура збереження даних на зовнішніх носіях і сукупність програм, які забезпечують роботу з цією структурою. (файлова система)
 12. Програми, які керують роботою периферійних пристроїв комп’ютера. (драйвери)
 13. Сукупність засобів, які забезпечують обмін даними між користувачем і ОС. (інтерфейс користувача)
 14. Тип ОС, в яких у кожен момент часу може виконуватися лише одна програма. (однозадачні ОС)
 15. Тип ОС, в яких у кожен момент часу може виконуватися кілька програм. (багатозадачні ОС)
 16. Тип ОС, в яких обмін даними між користувачем і комп’ютером реалізується з використанням команд, які користувач уводить із клавіатури у вигляді тексту. (ОС з текстовим інтерфейсом)
 17. Тип ОС, в яких обмін даними між користувачем і комп’ютером реалізується з використанням маніпулятора або клавіатури. (ОС з графічним інтерфейсом)
 18. Основне вікно в інтерфейсі операційної системи, яке займає весь екран та розташовується під усіма іншими вікнами. (Робочий стіл)
 19. Невеликі файли, що зв’язані з іншими об’єктами і створюються для швидкого доступу до них. (Ярлики)
 20. Елемент інтерфейсу Windows призначений спростити перехід від однієї запущеної програми до іншої, відображати важливу системну інформацію, а також полегшити виконання найуживаніших операцій. (Панель задач)
 21. Яким чином можна викликати головне меню ОС? (Пуск)
 22. Панель інструментів на панелі завдань, яка містить кнопки зі значками програм, називається … (панель швидкого запуску)
 23. Частина панелі завдань, на якій відображаються повідомлення про поточний час, стан виконання окремих програм тощо. (область сповіщень)
 24. Викликається правою кнопкою миші і містить команди, які можна застосувати до вибраного об’єкта. (контекстне меню)
 25. Режим збереження енергії, при якому зупиняється жорсткий диск, не подається сигнал на монітор тощо. (режим очікування)
 26. Як створити папку чи файл на робочому столі? (Контекстне меню – Створити – вибрати об’єкт)
 27. Яким чином можна виділити групу об’єктів на робочому столі, якщо їх значки розміщені в роздріб (тобто між цими значками є піктограми, яких виділять не потрібно)? (утримуючи CTRL)
 28. Частина оперативної пам’яті, в якій зберігаються об’єкти після копіювання або вирізанні. (Буфер обміну)
 29. Яким сполученням клавіш можна копіювання виділений об’єкт до буфера обміну? (Ctrl+C, Ctrl+Ins)
 30. Яким сполученням клавіш можна вирізати виділений об’єкт до буфера обміну? (Ctrl+X, Shift+Del)
 31. Яким сполученням клавіш можна вставити об’єкт з буфера обміну? (Ctrl+V, Shift+Ins)
 32. Яким сполученням клавіш можна виділити всі об’єкти на робочому столі? (Ctrl+A)
 33. Яким сполученням клавіш можна скасувати останню дію над об’єктами? (Ctrl+Z)
 34. Прямокутна область екрана, в межах якої користувач може виконувати різні операції над об’єктами ОС. (вікно)
 35. Перерахуйте типи вікон. (програмні, діалогові, інформаційні)
 36. Тип вікон, які відкриваються при запуску програм. (програмні)
 37. Тип вікон, що призначені для встановлення параметрів та властивостей різних об’єктів. (діалогові)
 38. Тип вікон, які містять повідомлення для користувача. (інформаційні)
 39. Верхній елемент вікна, який містить кнопку Меню вікна, назву вікна та кнопки керування вікном. (Рядок заголовка)
 40. Які бувають режими відображення вікон? (повноекранний, віконний)
 41. Елемент інтерфейсу вікон, що містить список команд, які можна виконувати над об’єктами у вікні. (Головне меню, рядок меню)
 42. Нижній елемент вікна, який містить інформацію про стан вікна чи якогось об’єкта в ньому. (рядок стану)
 43. Елемент діалогового вікна, який дає змогу вибрати лише один з запропонованих варіантів. (перемикач)
 44. Елемент діалогового вікна, який дає змогу вибрати всі запропоновані варіанти. (прапорець)
 45. Яким сполученням клавіш можна викликати контекстне меню об’єкта? (Shift+F10)
 46. За допомогою якого сполучення клавіш можна виконати перехід між вікнами? (Alt+Tab)
 47. За допомогою якої команди головного меню вікна можна перейменувати файл? (меню Файл)
 48. Як за допомогою команд головного меню вікна можна виділити всі об’єкти у вікні? (меню Правка)
 49. За допомогою якого меню можна налаштовувати інтерфейс програмного вікна? (меню Вигляд)
 50. Вкажіть послідовність дій, яку потрібно виконати для копіювання файлу з однієї папки до іншої, скориставшись головним меню вікон? (меню Правка – копіювати – перейти потрібну папку – меню Правка – вставити)

V етап. “Поетичний конкурс”

Написати вірш про інформатику.

За кращий вірш команда отримуює 4 бали.

Необхідно написати вірш, в якому чотири рядки, і ці чотири рядки закінчуються такими словами:

Варіант І

професор
процесор
Інтернет
портрет

Варіант ІІ

клавіатура
процедура
програма
діаграма

VІ етап (додатково). “Розгадай ребус”

Якщо залишиться час, можна порозгадувати ребуси.

Зразок ребусів для завдання:

Ребуси для завдання "Розгадай ребус"

Команда, яка перша розгадає ребус, піднімає руку. За правильний ребуспо 1 балу команді.

Підсумки турніру

Підбиття підсумків.  Оцінювання роботи учнів окремо, та всієї команди переможця.

Учасник з найбільшою кількістю особистих балів отримує – 12, всі інші пропорційно до його оцінки.

Учасники команди-переможця отримують до своєї оцінки +1 бал.

4115 Просмотров