Числова послідовність. Арифметична та геометрична прогресія

Нескінченно спадна геометрична прогресія. Сума нескінченної геометричної прогресії

Мета: поглибити знання учнів, отримані на попередніх уроках; познайомити з нескінченно спадною геометричною прогресією; навчити знаходити суму нескінченної геометричної прогресії; формувати вміння використовувати набуті знання при розв’язування задач; розвинути пізнавальний інтерес учнів.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

\

\

Хід уроку

1.    Перевірка домашнього завдання

Виконати біля дошки № 292.

2.    Актуалізація опорних знань

Питання до класу:

1.    Що таке геометрична прогресія?

2.    Які ви знаєте властивості геометричної прогресії?

3.    Які ви знаєте способи задання геом. пр.?

4.    Згадайте формулу п-го члена геом. пр.

5.    Згадайте формулу суми п перших членів геом.. прогресії?

6.    Що ви можете сказати про послідовність 4, 2, 1, …  ?

Що можна сказати про послідовність 4, 2, 1, …  ?

3.    Мотивація навчальної діяльності

4.    Формування знань

Основні поняття теми

Якщо |q|<1, то геометрична прогресія є нескінченно спадною.

Нескінченно спадна геометрична прогресія

Формула суми нескінченної геометричної прогресії:

Сума нескінченно спадної геометричної прогресії

5.    Закріплення знань

Задача на карточці:

Чому дорівнює сума прогресії?

Чому дорівнює сума прогресії?

№ 298 (б, г), 302.

Додатково № 304

6.    Підсумок уроку

7.    Домашнє завдання

Опрацювати стр. 74 – 75,

Виконати № 297, № 298 (а, в), № 299, 306*.

11407 Просмотров