Иконка Microsoft Word

Гіпертекст

Урок №12 з теми “Microsoft Word”. В цьому уроці ознайомимось з поняттями гіпертекст, гіперпосилання, закладка, стиль заголовка; навчимось додавати гіперпосилання в тексті на інші документи, на веб-сторінки та на інше місце в цьому самому документі.

\

\

Гіперпосилання та закладки в тексті

Для відображення в ” плоскому ” (лінійному) тексті смислових зв’язків між основними розділами чи поняттями можна використовувати гіпертекст. Гіпертекст дозволяє структурувати документ шляхом виділення в ньому слів-посилань – гіперпосилань. При активізації гіперпосилання (наприклад, за допомогою клацання миші) відбувається перехід на фрагмент тексту, заданий на посиланні.

Технологія гіпертексту, поширена на Web-сторінки в Інтернеті, формує Всесвітню павутину, що зв’язує мільярди документів на сотнях мільйонах комп’ютерів у єдиний інформаційний простір .

Гіпертекст (англ. Hypertext) — текст для перегляду на комп’ютері, який містить зв’язки з іншими документами («гіперзв’язки» чи «гіперпосилання»)

Гіперпосила́ння (інколи гіперланка) — це активний (виділеним кольором) текст, зображення чи кнопка на веб-сторінці, натиснення на яку (активізація гіперпосилання) викликає перехід на іншу сторінку чи іншу частину поточної сторінки.

Гіперпосилання складається з двох частин: вказівника посилання і адресної частини посилання. Вказівник посилання – це об’єкт (фрагмент тексту або зображення), який візуально виділяється в документі (зазвичай синім кольором і підкресленням). Адресна частина гіперпосилання являє собою назву закладки в документі, на який вказує посилання.

Щоб додати в документі гіперпосилання на інший документ чи на сторінку в Інтернеті,

достатньо:

 1. Виділити потрібний текст (що буде посиланням);
 2. Меню Вставка ⇒ Гіперпосилання
 3. Вказати файл на комп’ютері або ввести адресу веб-сайту і натиснути ОК.

Вікно "Вставка гіперпосилання"

Дещо складніше

додати гіперпосилання на місце в документі.

Для цього потрібно спершу відмітити бажане місце в документі, а вже потім додавати посилання на нього.

Відмітити місце в документі можна за допомогою закладки чи стиля заголовка.

Закладка – це відмітка або місце в тексті, якому надано певне ім’я, що дозволяє швидко переходити до нього надалі.

Схематичне представлення закладок

Дані розміщуються на тих сторінках документа, куди повинні здійснюватися переходи за гіперпосиланнями.

Гіперпосилання можуть вказувати на закладки, розміщені не тільки в тому ж документі, а й в інших документах. Прикладами систем документів, об’єднаних гіпертекстовими посиланнями в єдине ціле, є довідкові системи операційних систем та програм. Активізація гіперпосилання викликає у вікно документ з довідковою інформацією.

Створення закладки:

 1. Виділіть текст або елемент, на який потрібно переходити по гіперпосиланню, або клацніть у документі місце, де потрібно вставити закладку.

 2. Меню Вставка  ⇒ Закладки.
 3. Введіть ім’я в полі Ім’я закладки.
  Ім’я закладки має починатися з літери. У ньому можуть використовуватися цифри. В ім’я закладки не можна включати пробіли. Якщо потрібно розділити слова в імені закладки, скористайтеся знаком підкреслення. Наприклад: Перший_заголовок.
 4. Натисніть кнопку Додати.

Стиль заголовка – це оформлення заголовка.

У Microsoft Word визначені дев’ять різних вбудованих стилів заголовків: «Заголовок 1» … «Заголовок 9».

Застосування стиля заголовка:

 1. Виділіть текст, до якого необхідно застосувати той чи інший стиль заголовка.
 2. В меню Формат ⇒  Стилі та форматування виберіть потрібний стиль.

Наприклад, якщо виділено текст, до якого слід застосувати стиль основного заголовка, виберіть у колекції експрес-стилів стиль з ім’ям Заголовок 1.

Після того, як місце в документі відмічено, потрібно додати гіперпосилання на нього.

Створення гіперпосилань:

 1. Виділіть текст або об’єкт, який повинен стати гіперпосиланням.
 2. В контекстному меню виберіть Гіперпосилання (або меню Вставка Þ Гіперпосилання).
 3. В діалоговому вікні «Вставка гіперпосилання» в розділі «Зв’язати з:» виберіть «місцем у документі».
 4. Виберіть у списку заголовок або закладку для посилання.
10568 Просмотров