Математичні нерівності

Загальні відомості про числові нерівності, їх види

Мета: повторити вивчений раніше матеріал ,пов’язаний з числовими нерівностями; доповнити і розширити знання учнів з теми; формувати вміння порівнювати дійсні числа.
Тип уроку: засвоєння нових знань.

\

\

Хід уроку

І. Організаційний момент (25 хв)

Так як це перший урок в навчальному році, то на організаційний момент відведено більше половини уроку. Зокрема, потрібно підписати зошити.

ІІ. Актуалізація опорних знань (5 хв)

1. Порівняти числа 5 і 13; -8 і 4; -2 і -5.

Порівняти числа 5 і 13; -8 і 4; -2 і -5
2. Порівняти числа на числовій прямій:

Порівняти числа на числовій прямій

ІІІ. Вивчення нового матеріалу (8 хв)

1) Якщо a-b>0 (додатне), то а > b;
Якщо a-b<0 (від´ємне), то а < b;
Якщо a-b=0, то а = b

Означення нерівності

2) Знаки строгої нерівності: < (менше) та > (більше); 3<6; -2>-5
Знаки нестрогої нерівності: ≤ (менше або дорівнює, не більше) та ≥ (більше або дорівнює, не менше).  5≤5; 5 ≥5; 3≤6.

Знаки строгої та нестрогої нерівності 
3) Два вирази, сполучені знаком нерівності, утворюють нерівність.
4) Якщо обидві частини нерівності числа, то нерівність називається числовою.

ІV. Закріплення знань (5 хв)

Усно

№ 2.
Порівняйте числа m i n, якщо n-m=327.

№ 3.
Порівняйте числа x i y, якщо y-x=-0,001.

№ 4.
Які з нерівностей правильні:
а) -7>-5;    б) 4,3≥-3,4;     в) √5≤π?

Письмово

Порівняйте числа √75 та 6√3

ІV. Підсумок уроку і домашнє завдання (2 хв)

Опрацювати § 1, стр.4-5
Письмово №6, 13, 16.

Домашні вправи з розв'язанням

8434 Просмотров