Иконка Microsoft Word

Форматування текстових документів: вибір шрифтів

Урок №3 з теми “Microsoft Word”. В цьому уроці ми ознайомимось з поняттям форматування документу; розглянемо параметри символів (шрифт, розмір шрифту, написання тощо) та способи форматування символів.

\

\

Що називають форматуванням документу?

Форматування документу – це процес встановлення параметрів документу, які визначають його зовнішній вигляд.

Види форматування:

 1. на рівні символів;
 2. на рівні абзаців.

Форматування символів

1. Параметри символів

Для символів можна задавати такі параметри: шрифт, розмір, написання, спосіб підкреслення та колір.

2. Щоб відформатувати фрагмент потрібно:

 1. Виділити необхідний фрагмент;
 2. Вибрати необхідні властивості
  • на панелі форматування:
   Панель форматування
  • або Меню Формат → Шрифт:

Діалогове вікно "Шрифт"

3. Що таке шрифт?

Шрифт – повний набір символів, які належать до певної гарнітури.
Кожен шрифт має свою назву, напр., Times New Roman, Arial, Monotype Corsiva.

Гарнітурою вважається обєднання різних за розміром та накресленням, але однакових за характером рисунка шрифтів.

4. Написання шрифтів

Шрифти характеризуються також написанням: пряме, курсивне та напівжирне.

5. Розмір шрифту

вимірюється в пунктах:
1 пт = 0,376 мм.

6. Класифікація шрифтів

Залежно від зовнішнього вигляду розрізняють типи шрифтів:
 • із засічками – з невеликими рисками, що розміщені на краях літер (Times New Roman);
 • без засічок (Arial);
 • фіксованої ширини – коли усі символи мають однакову ширину (Courier New)
 • декоративні – стилізовані під старину, модерн, рукописні, з ефектами, замість літер містять різні символи тощо.

Деякі сполучення клавіш (для форматування):

CTRL+B – напівжирне написання;
CTRL+I – курсив;
CTRL+U – підкреслення;
CTRL+пробіл – скасування форматування.

20163 Просмотров