Иконка Microsoft Word

Форматування текстових документів: форматування абзаців

Урок №4 з теми “Microsoft Word”. В цьому уроці ми розглянемо способи форматування абзаців, поняття табуляції та використання лінійки для форматування абзаців.

\

\

Особливості форматування абзаців

Для абзацу під час форматування можна задавати такі основні параметри: вирівнювання, міжрядковий інтервал (відстань між рядками), інтервали до і після абзацу, відступ першого рядка.

Алгоритм форматування абзаців:

 1. виділити необхідний абзац;
 2. вибрати необхідні характеристики на
  • панелі Форматування
  • або меню Формат → Абзац.

Панель форматування абзаців:

Панель форматування абзаців

 1. Вирівнювання за лівим краєм (за умовчанням – лівий край рівний, правий – рваний);
 2. Вирівнювання по центру (для заголовків);
 3. Вирівнювання за правим краєм (для епіграфів та підписів в кінці тексту);
 4. Вирівнювання за шириною (рівний і лівий і правий краї тексту);
 5. Міжрядковий інтервал (задає розмір відступу між рядками).

Діалогове вікно “Абзац”

За допомогою діалогового вікна Абзац можна задати такі параметри:

Діалогове вікно “Абзац”

 • вирівнювання;
 • міжрядковий інтервал;
 • відступи зліва, справа (відстані від абзацу до лівої та правої меж тексту);
 • відступ першого рядка абзацу від лівої межі інших рядків (у розкривному списку перший рядок слід вибрати елемент Відступ і ввести його розмір у полі НА праворуч);
 • інтервали перед абзацом і після нього, за допомогою яких можна відокремити цей абзац від попереднього та наступного (поля ПЕРЕД і ПІСЛЯ в області Інтервали).

Табуляція

Табуляція дозволяє задати відступи абзацу і першого рядка, забезпечує вертикальне вирівнювання тексту або чисел, дає можливість розташування тексту в декілька колонок.

Для переміщення курсора на наступну позицію табуляції треба натискувати клавішу Tab.

Символ табуляції має вигляд стрілки направленої управо →.

Призначення елементів вікна Табуляція:

Вікно табуліції

  • У полі Позиції табуляції введіть розмір, що визначає позицію табуляції, і натискуйте кнопку Встановити. Аби змінити вже наявну позицію табуляції, виберіть її значення в цьому полі і введіть нове.

 • У групі Вирівнювання положенням перемикача задайте вирівнювання десяткових роздільників по позиції табуляції. Текст і цілі числа розташовуються зліва від позиції табуляції.
 • У групі Заповнювач виберіть символ для заповнення порожнього простору зліва від позиції табуляції. Символ заповнення може мати вигляд лінії, що складається з крапок, штрихів або суцільної лінії.

Використання лінійки

Лінійка

 1. Індикатор відступа зліва від усіх рядків, крім першого;
 2. Індикатор відступу для першого рядка;
 3. Індикатор відступа табуляції;
 4. Індикатор відступу справа.
60512 Просмотров