ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА. АПАРАТНА СКЛАДОВА

Конспект уроку з теми “Технічні характеристики комп’ютерів”

Мета. Ознайомити з основними технічними характеристиками ПК; навчити визначати конфігурацію комп’ютера.

.

.

Хід уроку

І Організаційний момент

ІІ Перевірка знань

Графічний диктант за теми
“Інформаційна система. Апаратне забезпечення комп’ютера”

(записувати, якщо правильно –  clip_image001[4], якщо ні –  clip_image001[6])
 1. Для підвищення швидкості обміну даними між процесором і оперативною пам’яттю використовують кеш-пам’ять.
 2. Функціональний принцип побудови комп’ютера сформулював Чарльз Беббідж.
 3. Інформатична компетентність — це система знань, умінь і досвіду людини, яка дає змогу їй вільно орієнтуватися в інформаційному середовищі та свідомо здійснювати свою інформаційну діяльність
 4. Веб-камера – пристрій введення-виведення інформації призначений для організації зв’язку між комп’ютерами.
 5. Лазерні принтери – це монохромні принтери, що використовуються для друку етикеток, ярликів, чеків, штрих-кодів на складах або в магазинах, білетів для транспортних компаній, чеків у переносних касових апаратах тощо.
 6. Центральний процесор – це складна багатошарова друкована плата, до якої підключено практично всі пристрої комп’ютера.
 7. Програмна складова інформаційної системи – це комплекс технічних засобів, який включає пристрої опрацювання і зберігання даних, пристрої введення і виведення, засоби комунікацій.
 8. Графобудівник призначений для друкування графічних зображень великих форматів.
 9. Архітектура комп’ютера — це будова та принципи взаємодії всіх частин комп’ютера.
 10. Принцип двійкового кодування полягає в тому що всі операції з опрацювання даних здійснюються відповідно до програм і ці програми розміщуються в пам’яті комп’ютера.
 11. Відеоадаптер забезпечує відображення даних на екрані монітора.
 12. Для обміну інформацією через мережі комп’ютери оснащені пристроями вводу.
 13. Оперативна пам’ять — швидкодіюча енергонезалежна пам’ять, призначена для зберігання інформації, що не змінюється під час виконання програм.
 14. Для охолодження процесорів застосовують кулери.
 15. Флеш-мікросхема – це гнучкий пластиковий диск, покритий шаром речовини з магнітними властивостями, поміщений усередину пластикового футляра.
 16. Розрядність – це характеристика процесора, яка вказує скільки елементарних операцій (тактів) процесор виконує за секунду.
 17. Дані з енергоНЕзалежної пам’яті зникають при вимкненні живлення комп’ютера.
 18. Основними властивостями пам’яті є ємність та швидкість зчитування і запису даних.
 19. Клавіатура призначена для введення алфавітно-цифрової інформації.
 20. Сукупність взаємопов’язаних елементів, що утворюють єдине ціле і призначені для реалізації інформаційних процесів, називається інформаційною системою.
 21. В ручних інформаційних системах реалізація інформаційних процесів відбувається без участі людини (людина бере участь у роботі такої інформаційної системи лише на етапі її підготовки до роботи і на етапі аналізу отриманих результатів; у наш час такі системи ще малопоширені).
 22. Пристроєм зчитування і запису даних з магнітних стрічок є стример.
 23. Обробляє дані та виконує програми головний компонент комп’ютера – монітор.
 24. Дигітайзер призначений для ручного введення графічних даних.

Відповідь:

clip_image001[8]clip_image002clip_image002[1]clip_image002[2]clip_image002[3]clip_image002[4]clip_image002[5]clip_image001[9]clip_image001[10]clip_image002[6]clip_image001[11]clip_image002[7]clip_image002[8]clip_image001[12]clip_image002[9]clip_image002[10]clip_image002[11]clip_image001[13]clip_image001[14]clip_image001[15]clip_image002[12]clip_image001[16]clip_image002[13]clip_image001[17]

ІІІ Мотивація навчальної діяльності

На попередніх уроках, коли розглядали пристрої комп’ютера, ми вивчали їх основні характеристики. На цьому уроці ми підведемо підсумки того, що вчилось раніше, і визначимо основні властивості, які характеризують комп’ютери.
ІV Вивчення нового матеріалу

Теорія з даної теми – “Технічні характеристики комп’ютерів”

План

 • Що таке конфігурація комп’ютера?
 • Базова комплектація комп’ютера
 • Основні технічні характеристики комп’ютера
 • Стандартна конфігурація комп’ютера

V Закріплення знань

Назвіть характеристики:

1. процесора;   2. жорсткого диску;    3. флеш-накопичувача;    4. миші;    5. сканера;    6. монітора;    7. внутрішньої пам’яті; 8. оптичних дисків; 9. клавіатури; 10. принтера; 11. колонок; 12. модему.

VІ Підсумки уроку

VІІ Домашнє завдання

Скласти таблицю, що відображає конфігурацію Вашого домашнього комп’ютера (включаючи наявність і характеристики зовнішніх пристроїв: принтера, сканера, звукової системи тощо).

5509 Просмотров