Значок текстовый редактор Блокнот

Конспект уроку з теми “Знайомство з текстовим редактором Блокнот”

Тема. Текстовий редактор «Блокнот». Рядок меню у вікні програми. Меню Файл. Правила набору тексту

Мета.
навчальна: ознайомитись з видами та призначенням систем обробки текстів; вивчити основні відомості про текстовий редактор Блокнот: спосіб запуску, елементи інтерфейсу, правила набору тексту ;
розвиваюча: розвиток загальнокультурної компетенції, навчально-пізнавальної компетенції, інформаційної компетенції, комунікативної компетенції, компетенції особистісного самовдосконалення;
виховна: виховання загальної культури та самостійності.

\

\

Хід уроку

І Організаційний момент
ІІ Актуалізація опорних знань

Нагадайте мені види програмного забезпечення (системне, системи програмування, прикладне)

Для чого призначене прикладне програмне забезпечення?

Які завдання можна виконувати за допомогою прикладних програм?

Одним із завдань – є обробка текстової інформації. На сьогоднішньому уроці ми почнемо знайомитись з найпростішою програмою обробки текстуБлокнотом.

ІІІ Вивчення нового матеріалу

Теорія з теми знаходиться на сторінці: “Текстовий редактор Блокнот. Знайомство з інтерфейсом”
План вивчення нового матеріалу з теми “Текстовий редактор Блокнот. Знайомство з інтерфейсом”

  1. Знайомство з прикладним програмним забезпеченням
  2. Поняття системи обробки текстів
  3. Тестовий редактор Блокнот
    • Типи файлів, створених в Блокноті
    • Запустити Блокнот
    • Інтерфейс вікна програми Блокнот
  4. Правила набору тексту

ІV Формування вмінь

Завдання:

1.    Запустити Блокнот
2.    Дослідити призначення команд Головного меню
3.    Дати відповіді на питання:
1)    Які команди містить меню Файл?
2)    Опишіть призначення кожної команди.
3)    Які команди містять меню Правка, Формат, Вигляд? Опишіть їх призначення.

V Підсумки уроку

1.    Що сьогодні нового дізналися на уроці?
2.    Що навчились на уроці?
3.    Що повторили?

VІ Домашнє завдання

Вивчити правила набору тексту та елементи інтерфейсу Блокнота.
Повторити основні елементи інтерфейсу WindowsXP.

3029 Просмотров