Завантажити книги, конспекти уроків, презентації, електронні розробки тощо

Електронні книги та посібники з інформатики для 6-9 класів

Методичні розробки, конспекти уроків, посібники, практичні роботи, ілюстрації тощо з інформатики, які можна завантажити, для учнів та вчителів 6, 7, 8 і 9-х класів.

\

\


Література з інформатики для 6-го класу

1. Електронний конструктор уроку. Інформатика. 6 клас. Версія 3.0

Методичний комп’ютерний посібник:

 • 36 конспектів усіх уроків до курсу «Інформатика. 6 клас» у форматі doc (Microsoft Word)
 • 36 медіа-презентацій до усіх уроків у форматі ppt (Microsoft PowerPoint)
 • 115 прийомів роботи на уроці, які урізноманітнюють зміст вашого уроку
 • 436 ілюстрацій до курсу.

Бонуси:

 • – Інструкція з охорони праці
 • – Орієнтовне календарно-тематичне планування. Інформатика. 6 клас
 • – Правила техніки безпеки в кабінеті інформатики
 • – Орієнтовний комплекс вправ для зняття втоми

2. Волошина О. В. Інформатика. 6 клас

(за підручником Н. В. Морзе, О. В. Барної, В. П. Вембер, О. Г. Кузьмінської, Н. А. Саражинської). — Х. : Вид. група «Ос нова», 2015. — 77, [3] c. — (Серія «Мій конспект»).

Видання «Мій конспект» — це нова серія посібників, які ставлять на меті надати допомогу вчителеві в підготовці до уроку. Автор пропонує базову основу, використовуючи яку, кожен учитель може створитивласний конспект уроку.

Посібник розрахований на вчителів загальноосвітніх закладів, які працюють у 6 класі за новою навчальною програмою з інформатики для учнів 5–9 класів.

3.  Лещук Р. І. Усі уроки інформатики. 6 клас

/ Р. І. Лещук, І. М. Лещук. — Х. : Вид. група «Основа», 2014. — 200, [8] с. (Серія «Усі уроки»)

Докладні розробки уроків до вивчення інформатики в 6 класі за програмою загальноосвітньої школи. Цікаві методичні рекомендації, різноманітні прийоми роботи із завданнями, велика кількість вправ, широкий вибір форм перевірки знань, використаних ігрових моментів на уроці, грамотне урахування вікових особливостей — усе це вигідно відрізняє посібник від традиційних планів-конспектів уроків.

Посібник для вчителя нового покоління.


Посібники для учнів та вчителів 7-го класу


1.  Красніков В. К. Усі уроки інформатики. 7 клас

/ Красніков В. К. — Х. : Вид. група «Основа», 2016. — 208 с. (Серія «Усі уроки»)

Пропоновані конспекти уроків розроблено до програми «Інформатика. 7 клас. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів» для учнів 7 класів, що рекомендована до використання в навчальновиховному процесі. Конспекти уроків з інформатики в 7 класі розроблені відповідно до вікових особливостей учнів. Розробки уроків містять завдання для розвитку логічного мислення, практичні роботи, хвилинки релаксації, домашні завдання тощо.

Для вчителів інформатики.

2. Електронний конструктор уроку. Інформатика. 7 клас. Версія 3.0

Методичний комп’ютерний посібник:

 • 35 конспектів усіх уроків до курсу «Інформатика. 7 клас» у форматі doc (Microsoft Word)
 • 33 медіа-презентацій до усіх уроків у форматі ppt (Microsoft PowerPoint)
 • 115 прийомів роботи на уроці, які урізноманітнюють зміст вашого уроку
 • 437 ілюстрацій до курсу.

Бонуси: Календарне планування

3.  Свистунова Т. М.  Інформатика. 7 клас

— Х. : Вид. група «Основа», 2016. — 77, [3] c. — (Серія «Мій конспект»).

Посібник розрахований на вчителів загальноосвітніх закладів, які працюють у 7 класі.Література з інформатики для 8-го класу


1.  Харитоненко Н. В. Інформатика. 8 клас

Мій конспект. Нова програма. — Х. : Вид. група «Основа», 2017. — 157 [3] с. — (Серія «Мій конспект»).

Посібник містить конспекти усіх уроків курсу інформатики 8 класу, практичні роботи та компетентнісні завдання. Містить методично грамотно оформлені навчальну мету уроку, тип уроку, перелік необхідного обладнання, стислий зміст етапів уроку залежно від його типу.

Така форма допоможе вчителю зекономити час на підготовку до заняття та полегшить звітування. Складено до Програми курсу «Інформатика. 5–9 класи загальноосвітніх навчальних закладів», що розрахована на учнів, які до 5 класу не вивчали інформатики. Для вчителів інформатики.

2. Свистунова Т. М. Інформатика. 8 клас

— Х. : Вид. група «Ос­нова», 2010. — 76, [4] c. — (Серія «Мій конспект»).

Посібник розрахований на вчителів загальноосвітніх закладів, які працюють у 8 класі.


Електронні книги з інформатики, 9 клас


1. Табарчук І. В., Папернова Т. В. Інформатика. 9 клас.

Мій конспект. Нова програма. — Х. : Вид. група «Основа», 2018. — 206 [2] с.

Посібник містить конспекти усіх уроків курсу інформатики для 9-го класу, розроблені з урахуванням базових підходів особистісно орієнтованої технології навчання. До змісту конспектів уроків входять практичні роботи та компетентнісні завдання різних рівнів складності. Кожен конспект має методично грамотно сформульовані мету, тип, цілі уроку, необхідне обладнання та очікувані результати.

Передбачається, що розробки уроків, у разі необхідності, можуть бути авторські доповнені вчителем, для чого відведено спеціальне місце для записів. Запропоновані форми роботи, види та зміст завдань значно полегшать підготовку вчителя до уроків та звільнять час для власної творчості.

2. Свистунова Т. М. Інформатика. 9 клас

— 2-ге вид. — Х. : Вид. група «Основа», 2012. — 76, [4] с. — (Серія «Мій конспект»).

Посібник розрахований на вчителів загальноосвітніх закладів, які працюють у 9 класі за 12-річною програмою.

3.  Костриба О. В.  Усi уроки iнформатики. 9 клас

— Х.: Вид. група «Основа», 2009. — 191, [1] с.— (Серiя «12-рiчна школа»).

Докладнi розробки урокiв до вивчення інформатики в 9 класi за програмою 12-рiчної школи.

Цiкавi методичнi рекомендацiї, рiзноманiтнi прийоми роботи iз завданнями, велика кiлькiсть вправ, широкий вибiр форм перевiрки знань, використання iгрових моментiв на уроцi, грамотне урахування вiкових особливостей — усе це вигiдно вiдрiзняє посiбник вiд традицiйних планiв-конспектiв урокiв.

Посiбник для вчителя нового поколiння

1431 Просмотров