Числова послідовність. Арифметична та геометрична прогресія

Кросворд з теми «Арифметична прогресія»

Кросворд з теми Арифметична прогресія, який склав учень 9-го класу в якості домашнього завдання.

\

\

Кросворд

Кросворд з теми Арифметична прогресія

Питання кросворду:

По горизонталі:

2. Як називається прогресія, у якої кожен член починаючи з другого дорівнює попередньому, до якого додають одне і те саме число? (арифметична)

3.Як називається елемент послідовності? (член)

7.Множина чисел , що містить n дійсних членів або нескінченна множина дійсних чисел записаних у певному порядку? (послідовність)

По вертикалі:

1. Один із спосіб задання послідовності. (графічний)

2. Хто перший звернув увагу на прогресію? (Архімед)

4. 1;2;3;4;5;- це послідовність яких чисел? (натуральні)

5. Як називається послідовність, у якої кожен її член починаючи з другого більший від попереднього? (зростаюча)

6. Скільки ви знаєте способів задання послідовності? (чотири)

6437 Просмотров