ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА. АПАРАТНА СКЛАДОВА

Контрольна робота з теми «Інформаційна система»

На останньому уроці розділу інформатики “Інформаційна система” необхідно перевірити знання учнів, набуті під час вивчення теми.  Для активних, ініціативних дітей, які претендують на високі бали, я підготувала завдання для творчої роботи з теми, і ознайомила учнів із завданням  за декілька тижнів наперед.  Для всіх інших (хто не виявив бажання готувати творчий проект) запропонувала виконати контрольну роботу  на уроці.

\

\

Завдання контрольної роботи
з теми «Інформаційна система»


Варіант 1

Завдання 1-8 – по 0,5 бала; 9, 10 – по 1 балу, 11-12 – по 3 бали.

У завданнях 1-8  виберіть всі правильні відповіді:
 1. Хто сформулював принцип функціонування сучасного комп’ютера?
  а) Шеннон    б) Вінер    в) Нейман    г) Тьюрінг
 2. Визначте склад центрального процесора:
  a. Арифметико-логічний пристрій, пристрій керування, оперативна пам’ять;
  b. Арифметико-логічний пристрій, пристрій керування, регістри;
  c.  Арифметико-логічний пристрій, пристрій керування;
  d. Арифметико-логічний пристрій, регістри, оперативна пам’ять.
 3. Укажіть стандартний пристрій виведення інформації:
  a.    Клавіатура;
  b.    Миша;
  c.    Принтер;
  d.    Монітор
 4. Які існують типи принтерів?
  a.    Ручний;
  b.    Матричний;
  c.    Струменевий;
  d.    Лазерний.
 5. Яка клавіша переміщує курсор на початок рядка?
  a.    End;
  b.    Tab;
  c.    ←;
  d.    Home.
 6. Які клавіші утворюють основну позицію пальців для лівої руки?
  a.    ІВАП;
  b.    ФІВА;
  c.    ОЛДЖ;
  d.    РОЛД.
 7. Які пристрої призначені для виведення звукових сигналів?
  a.    Колонки;
  b.    Мікрофон;
  c.    Навушники;
  d.    Динамік.
 8. Який пристрій перетворює сигнали для передавання телефонними мережами?
  a.    Конектор;
  b.    Комутатор;
  c.    Модем;
  d.    Мережна карта.
 9. Установіть відповідність між характеристиками монітора та можливими значеннями цих характеристик.

  1.    Виробник монітора
  2.    Тип монітора
  3.    Кількість кольорів
  4.    Роздільна здатність
  А. 1440х900
  Б. Понад 16 млн
  В. Philips
  Г. LCD
 10. Установіть відповідність між клавішами та їхнім призначенням:

  1.    Num Lock
  2.    Tab
  3.    Enter

  А. Введення команди
  Б. Фіксування цифрового режиму малої клавіатури
  В. Перехід курсора на задану кількість позицій

В завданнях 11-12 дайте повну відповідь / розгорнуте пояснення

 1. Для чого призначенирй принтер? Типи принтерів та їх характеристика.
 2. Сформулюйте основні характеристики і функції процесорів.

Варіант 2

Завдання 1-8 – по 0,5 бала; 9, 10 – по 1 балу, 11-12 – по 3 бали.

У завданнях 1-8  виберіть всі правильні відповіді:

 1. У якому році були сформульовані принципи функціонування сучасного комп’ютера?
  а) 1937    б) 1946    в) 1951    г) 1973
 2. Зовнішньою пам’яттю комп’ютера є:
  a.    Постійна пам’ять;
  b.    Оперативна пам’ять;
  c.    Дискета;
  d.    Вінчестер.
 3. Що є пристроями виведення?
  a.    Колонки;
  b.    Сканер;
  c.    Мікрофон;
  d.    Графобудівник.
 4. Які існують типи сканерів?
  a.    Ручний;
  b.    Барабанний;
  c.    Автоматичний;
  d.    Планшетний.
 5. Для видалення символу праворуч від курсору використовується клавіша:
  a.    Delete;
  b.    Shift;
  c.    Insert;
  d.    Backspace.
 6. За допомогою яких клавіш здійснюється керування курсором?
  a.    Home;
  b.    Alt;
  c.    PageDown;
  d.    Insert.
 7. Який пристрій відносять до комунікаційних?
  a.    Монітор;
  b.    Мережна карта;
  c.    Мікрофон;
  d.    Джойстик.
 8. Який прилад використовується для приєднання мережевого кабелю до мережевої карти?
  a.    Конектор;
  b.    Комутатор;
  c.    Модем;
  d.    Концентратор.
 9. Установіть відповідність між характеристиками принтера та можливими значеннями цих характеристик.
  1.    Виробник принтерів
  2.    Тип принтера
  3.    Швидкість друку
  4.    Роздільна здатність
  А. Samsung
  Б. 12 сторінок за хвилину
  В. 600х600 dpi
  Г. Лазерний
 10. Установіть відповідність між клавішами та їхнім призначенням:
  1.    Caps Lock
  2.    Shift
  3.    Esc
  А. Спростування виконання команди
  Б. Фіксування режиму великих букв
  В. Перемикання верхнього/ нижнього регістра клавіатури

  В завданнях 11-12 дайте повну відповідь / розгорнуте пояснення

 11. Опишіть види дисків та їхні основні характеристики.
 12. Для чого призначена клавіатура? Призначення клавіш і будова клавіатури.
Варіант 3

Завдання 1-8 – по 0,5 бала; 9, 10 – по 1 балу, 11-12 – по 3 бали.

У завданнях 1-8  виберіть всі правильні відповіді:

 1. Укажіть принципи функціонування сучасного комп’ютера:
  a.    Принцип двійкового кодування;
  b.    Принцип правового забезпечення;
  c.    Принцип технічного забезпечення;
  d.    Принцип програмного керування.
 2. Визначте склад системної шини:
  a.    Шина адрес, шина команд, шина даних;
  b.    Шина команд, шина даних;
  c.    Шина адрес, шина обробки, шина виведення;
  d.    Шина введення, шина виведення, шина команд.
 3. Укажіть стандартний пристрій введення інформації:
  a.    Клавіатура;
  b.    Миша;
  c.    Принтер;
  d.    Монітор.
 4. Основними характеристиками монітора є:
  a.    Тип;
  b.    Розмір діагоналі;
  c.    Роздільна здатність;
  d.    Дизайн.
 5. Для видалення символу ліворуч від курсору використовується клавіша:
  a.    Delete;
  b.    Shiet;
  c.    Alt;
  d.    Backspace.
 6. За допомогою яких клавіш здійснюється керування курсором?
  a.    End;
  b.    Shift;
  c.    PageUp;
  d.    Ctrl.
 7. Які пристрої призначені для введення звукових сигналів?
  a.    Колонки;
  b.    Мікрофон;
  c.    Навушники;
  d.    Динамік.
 8. Які пристрої входять до складу звукової системи комп’ютера?
  a.    Відеокарта;
  b.    Колонки;
  c.    Звукова карта;
  d.    Навушники.
 9. Установіть, до яких груп відносяться наведені клавіші:

  1.    Shift
  2.    F10
  3.    Caps Lock
  4.    Esc
  А. Клавіші редагування тексту
  Б. Клавіші керування курсором
  В. Функціональні клавіші
  Г. Спеціальні клавіші
 10. Вставте в означення номери слів, яких не вистачає за смислом:
  Монітор – це … , призначений для … інформації.
  a.    Програма;
  b.    Пристрій;
  c.    Введення;
  d.    Виведення.

 В завданнях 11-12 дайте повну відповідь / розгорнуте пояснення

 1. Для чого призначений сканер? Типи сканерів.
 2. Опишіть види внутрішньої і зовнішньої памяті компютера.

Варіант 4

Завдання 1-8 – по 0,5 бала; 9, 10 – по 1 балу, 11-12 – по 3 бали.

У завданнях 1-8  виберіть всі правильні відповіді:

 1. Укажіть принципи функціонування сучасного комп’ютера:
  a.    Принцип адресності пам’яті;
  b.    Принцип двійкового кодування;
  c.    Принцип однорідності пам’яті;
  d.    Принцип шістнадцяткового кодування.
 2. Внутрішньою пам’яттю комп’ютера є:
  a.    Постійна пам’ять;
  b.    Оперативна пам’ять;
  c.    Дискета;
  d.    Вінчестер.
 3. Що є пристроями введення?
  a.    Колонки;
  b.    Сканер;
  c.    Мікрофон;
  d.    Принтер.
 4. Основними характеристиками принтера є:
  a.    Тип;
  b.    Дизайн;
  c.    Роздільна здатність;
  d.    Швидкість друку.
 5. Яка клавіша переміщує курсор в кінець рядка?
  a.    End;
  b.    Tab;
  c.    →;
  d.    Home.
 6. Які клавіші утворюють основну позицію пальців для правої руки?
  a.    ІВАП;
  b.    ФІВА;
  c.    ОЛДЖ;
  d.    РОЛД.
 7. Який пристрій відносять до комунікаційних?
  a.    Принтер;
  b.    Трекбол;
  c.    Модем;
  d.    Навушники.
 8. Які пристрої входять до складу відеосистеми комп’ютера?
  a.    Відеокарта;
  b.    Колонки;
  c.    Монітор;
  d.    Відеопам’ять.
 9. Установіть, до яких груп відносяться наведені клавіші:

  1.    F2
  2.    Alt
  3.    Page Up
  4.    Delete
  А. Клавіші редагування тексту
  Б. Клавіші керування курсором
  В. Функціональні клавіші
  Г. Спеціальні клавіші
 10. Вставте в означення номери слів, яких не вистачає за смислом:
  Клавіатура – це … , призначений для … інформації.
  a.    Програма;
  b.    Пристрій;
  c.    Введення;
  d.    Виведення.

В завданнях 11-12 дайте повну відповідь / розгорнуте пояснення

 1. Основні пристрої апаратної складової інформаційної системи, їхні функції і взаємодія.
 2. Дисплей. Типи, основні характеристики і принципи роботи дисплея.


3776 Просмотров