ОС Windows XP

Домашня робота з теми “ОС Windows. Вікно папки. Меню “Вигляд”. Панелі інструментів”

При вивченні теми “Вікна папок. Основні елементи вікна папок” домашнім завданням підвищеної складності було розробити систему завдань з теми.  Деякі учні виявили бажання отримати високі бали за домашнє завдання і підготували свої вправи для перевірки знань.

\

\

Учнівські завдання для оцінювання знань
Учень 1

Завдання самостійної роботи:

 1. Що таке вікно? Назвати типи вікон.
 2. Як запустити програму “Довідка і підтримка”?
 3. При пошуку можна використовувати шаблони імен. Наведіть приклади і поясніть їх значення.
 4. Що таке файл?
 5. Що означає термін “Мій комп’ютер”?
 6. Опишіть програмне вікно.

Учень 2

Завдання самостійної роботи з теми
“Вікно Папки. Меню “Вигляд”. Панелі інструментів”

 1. З чого складається вікно папки?
 2. Які операції можна виконувати над вікнами каталогів?
 3. Як можна перемістити вікно?
 4. Як можна змінити розміри вікна?
 5. Що в першу чергу необхідно зробити при роботі з будь-якою програмою?
 6. На скільки груп поділені команди меню Вигляд?

Учень 3

Кросворд з теми
“Операційні системи”

Кросворд з теми “Операційні системи”

 1. Прямокутна область екрану, в межах якої можна виконувати операції над об’єктами.
 2. Частина ОС, в якій тимчасово зберігаються об’єкти після копіювання або вирізання.
 3. Один з елементів інтерфейсу вікна, в якому містяться такі кнопки як “Файл”, “Правка”, “Вигляд” тощо.
 4. Один з видів вікон.
 5. Яку операцію виконує сполучення клавіш Ctrl+C?
 6. Невеликі програми, що створені для обслуговування комп’ютера та підвищення ефективності його роботи.
 7. Один з видів ОС за типом інтерфейсу.
 8. Яку операцію над вікном виконую сполучення клавіш Alt+F4?Учень 4

Кросворд з теми
”Вікно папки. Меню “Вигляд”. Панелі інструментів”

Кросворд з теми ”Вікно папки. Меню “Вигляд”. Панелі інструментів”

 1. Смуги, что з’являються, коли об’єкти папки не вміщаються на екрані.
 2. Рядок, в якому відображається службова інформація.
 3. Панель, яка містить “Звичайні кнопки”
 4. Рядок, що містить кнопки “Файл”, “Правка”, “Вигляд”, “Вибране”, “Сервіс” тощо.
 5. Рядок, що містить кнопку Меню вікна, назву папки, кнопки керування вікном.
 6. Область, яка може перетворюватись на “дерево каталогів”.
 7. Область, яка містить об’єкти, з якими можна працювати у вікні папки.
5193 Просмотров