Операційна система Windows

Перевірка знань з теми «Робота з об’єктами Windows»

Під час проведення практичної роботи за комп’ютерами з теми “Робота з вікнами” не всім учням може вистачати місця за комп’ютером. Тому, щоб кожна дитина мала змогу виконати практичні завдання самостійно, учнів можна “розбити” на дві підгрупи, кожна з яких по черзі виконує практичні завдання на комп’ютерах, та самостійну роботу на листочках з метою перевірки теоретичних знань.

Чотири варіанти завдань для перевірки теоретичних знань з теми «Робота з об’єктами Windows» наведено в даній статті.

.

.


Варіант 1

1.    Назвіть основні об’єкти інтерфейсу Windows.
2.    Незалежний від конкретної версії операційної системи набір базових команд, які використовуються для забезпечення обміну даними між пристроями, називається … .
3.    Які операції можна виконати над папками, файлами, ярликами?
4.    Що таке ярлик?
5.    Чим відрізняється операція копіювання від переміщення?
6.   Як виділити групу об’єктів, що розміщені підряд?


Варіант 2

1.    Комплекси програм, які призначені для створення нових програм з використанням мов програмування, називаються … .
2.    Перерахуйте види програмного забезпечення, які ви знаєте.
3.    Як скопіювати файл?
4.    Як ви розумієте поняття «Контекстне меню»?
5.    Чим відрізняються дії під час створення ярликів та інших об’єктів?
6.   Які основні властивості файлів відображаються у вікні властивостей файлів?Варіант 3

1.    Сукупність засобів, які забезпечують обмін даними між користувачем і ОС, називається … .
2.    Назвіть основні елементи інтерфейсу Windows.
3.    Як перемістити папку?
4.    Що, на вашу думку, називають утилітами?
5.    Що таке Буфер обміну?
6.    Як виділити групу об’єктів, що розміщені вроздріб?


Варіант 4

1.   Програмний комплекс, що забезпечує керування апаратними засобами комп’ютера, а також надає середовище для виконання прикладних програм, називається … .
2.    Перерахуйте види ОС (за всіма, відомими вам, класифікаціями).
3.   Наведіть алгоритм, який потрібно виконати для копіювання об’єктів за допомогою команд контекстного меню.
4.    Що таке драйвер?
5.    При виконанні яких операцій використовується Буфер обміну? Наведіть алгоритм їх виконання.
6.    Як виділити всі об’єкти на Робочому столі?


 

2185 Просмотров