Лого Paint

Завдання для перевірки знань з теми “Комп’ютерна графіка. Графічний редактор Paint”

В цій статті наведено чотири варіанти завдань для перевірки теоретичних знань після вивчення тем “Комп’ютерна графіка. Графічний редактор Paint. Завантаження Paint. Використання основного кольору й кольору фону. Основні інструменти для роботи з малюнком. Створення малюнків. Малювання ліній та фігур. Збереження малюнка. Робота з кольором. Очищення малюнка та його фрагментів

.

.

Перевірка знань з теми
«Комп’ютерна графіка. Графічний редактор Paint»

Варіант 1

 1. Розділ інформатики, який вивчає технології опрацювання графічних зображень за допомогою комп’ютерної техніки, називається … .
 2. Перерахуйте відомі вам види графічних зображень.
 3. Як змінити розміри аркушу в Paint?
 4. Як називається елемент інтерфейсу вікна Paint, на якому розміщена кнопка меню?
 5. Дайте визначення поняття «колірна модель».
 6. Поясніть, як в моделі RGB утворюється блакитний колір?

Варіант 2

 1. Вид графічного зображення, яке складається з пікселів.
 2. Перерахуйте відомі вам види систем опрацювання графічних зображень.
 3. Як створити новий малюнок в Paint?
 4. Як називається елемент інтерфейсу вікна Paint, який містить таблицю кольорів?
 5. Дайте визначення поняття «роздільна здатність».
 6. Поясніть, як в моделі CMYK утворюється зелений колір?
Варіант 3

 1. Вид графічного зображення, яке будується з окремих базових об’єктів — графічних примітивів.
 2. Перерахуйте відомі вам формати растрових зображень.
 3. Як відкрити малюнок в Paint?
 4. Як називається елемент інтерфейсу вікна Paint, який призначений для вибору властивостей інструментів?
 5. Дайте визначення поняття «глибина кольору».
 6. Поясніть, як в моделі RGB утворюється жовтий колір?

Варіант 4

 1. Програми, що призначені для створення і опрацювання комп’ютерних графічних зображень, називаються … .
 2. Перерахуйте відомі вам формати векторних зображень.
 3. Як зберегти малюнок в Paint?
 4. Як називається елемент інтерфейсу вікна Paint, який призначений для зміни розмірів аркушу?
 5. Дайте визначення поняття «тривимірна графіка».
 6. Поясніть, як в моделі CMYK утворюється червоний колір?

 

3724 Просмотров