Архів категорії: Числові послідовності

Контрольна робота №7. Числові послідовності

Чотири варіанти різнорівневих завдань з тестами для учнів 9 класу з алгебри для перевірки, як діти засвоїли знання, при вивченні арифметичної та геометичної прогресії.

Урок-турнір „Знавці послідовностей. Арифметична та геометрична прогресії”

Тема: Урок-турнір „Знавці послідовностей. Арифметична та геометрична прогресії.”

Мета: узагальнення й систематизація знання учнів з теми; розвиток навичок роботи з додатковою літературою; розвиток пізнавальної активності; виховання естетичних якостей та уміння спілкуватись; формування інтересу до математики та вміння працювати в команді.

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань.

Читати далі Урок-турнір „Знавці послідовностей. Арифметична та геометрична прогресії”

Арифметична прогресія, її властивості

Мета: ознайомити учнів з поняттям арифметичної прогресії; формувати вміння використовувати набуті знання при розв’язування задач; розвинути пізнавальний інтерес учнів, вчити їх бачити зв’язок між математикою і повсякденним життям.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Аналіз самостійної роботи

Тема: Аналіз самостійної роботи. Розв’язування задач.

Мета: узагальнити й коректувати досвід учнів, набутий під час вивчення теми „Геометрична прогресія”; закріпити навички розв’язування задач з теми; розвинути пізнавальний інтерес учнів.

Тип уроку: корекція знань.

Читати далі Аналіз самостійної роботи

Розв’язування задач

Мета: узагальнити досвід учнів, набутий під час вивчення теми „Геометрична прогресія”; відпрацювати навички розв’язування задач з теми; розвинути пізнавальний інтерес учнів.

Тип уроку: узагальнення і систематизація знань.

Читати далі Розв’язування задач

Нескінченно спадна геометрична прогресія. Сума нескінченної геометричної прогресії

Мета: поглибити знання учнів, отримані на попередніх уроках; познайомити з нескінченно спадною геометричною прогресією; навчити знаходити суму нескінченної геометричної прогресії; формувати вміння використовувати набуті знання при розв’язування задач; розвинути пізнавальний інтерес учнів.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Читати далі Нескінченно спадна геометрична прогресія. Сума нескінченної геометричної прогресії