Общая информация

Календарно-тематичне планування з інформатики для 7-х класів на ІІ півріччя 2011-2012 навчального року

Продовження планування курсу інформатики для учнів 7-х класів на другий семестр. Ця стаття наведена у вигляді змісту з посиланнями на всі конспекти, практичні роботи, теоретичний матеріал тощо з тем “Операційна система Windows”, “Графічний редактор Paint” та “Текстовий процесор Microsoft Word”. Планування першого семестру можна знайти на сторінці Календарно-тематичне планування з інформатики для 7 класу на І півряччя 2011-2012

.

.

План уроків з інформатики для 7 класу на другий семестр
ІV   Операційна система Windows (початок) – ІІ (10 год)

1. Правила з техніки безпеки життєдіяльності в кабінеті інформатики. Вікна папок. Зміна місця розташування й розмірів вікна. Основні елементи вікна папок (Конспект уроку     ///    Теорія з теми)

2.  Меню «Вигляд». Панель інструментів. Видалення об’єкта. Відновлення видаленого об’єкта.  (Конспект уроку    ///     Теорія з теми)

3. Робота з довідкою. Робота з пошуковою системою (Конспект уроку    ////    Теорія з теми    ////   Дитячі розробки з попередніх тем)

4.  Практична робота №5. Пошук інформації в довідковій системі. Заходи безпеки (Конспект уроку)

5. Знайомство зі службовими програмами  (Конспект уроку  ///  Теорія з теми)

6.  Текстовий редактор «Блокнот». Рядок меню у вікні програми. Меню «Файл». Правила набору тексту  (Теорія з теми ///  Конспект уроку)

7. Переміщення в тексті. Виправлення помилок. Дата й час у документі. Збереження документа (Конспект уроку    ////   Теорія з теми)

8. Абзаци та фрагменти тексту. Робота з абзацами. Буфер обміну. Робота з фрагментами тексту. Форматування шрифтів.  Друкування документа  (Конспект уроку    ////   Теорія з теми)

9. Практична робота №6. Введення та редагування тексту. Заходи безпеки (Конспект уроку    ////   Завдання для перевірки знань)

10. Урок узагальнення та систематизації знань з теми «Операційна система Windows – ІІ».

V   Растровий графічний редактор Paint (9 год)

11. Комп’ютерна графіка. Графічний редактор Paint. Завантаження Paint   (Теорія з теми) 

12. Використання основного кольору й кольору фону. Основні інструменти для роботи з малюнком

13. Створення малюнків. Малювання ліній та фігур. Збереження малюнка

14. Робота з кольором. Очищення малюнка та його фрагментів

15. Практична робота №7. Створення малюнків. Заходи безпеки (Завдання практичної роботи  ///  Завдання для перевірки знань)

16. Робота з фрагментами малюнка. Зміна вигляду малюнка або його фрагмента на екрані. Збереження фрагмента малюнка

17. Введення й форматування тексту

18. Практична робота №8. Робота з фрагментами малюнка. Заходи безпеки (Завдання практичної роботи)

19. Урок узагальнення та систематизації знань з теми «Растровий графічний редактор Paint» (Домашня творча робота)
VІ   Текстовий процесор Microsoft Word (початок) (19 год)

20. Опрацювання текстів, основні функції. Знайомство з текстовим процесором Word. Завантаження текстового процесора Word. Інтерфейс Word. Одержання довідок (Теорія з теми)

21. Робота з існуючим документом. Пошук існуючого документа. Меню «Вікно»

22. Діалогове вікно «Параметри сторінки». Розміри полів на сторінці. Орієнтація сторінки. Розміри паперу. Рядок стану. Вигляд документа на екрані (Теорія з теми)

23. Масштаб відображення документа. Правила набору тексту. Переміщення по тексту документа. Збереження документа (Теорія з теми)

24. Виправлення помилок. Перевірка орфографії (Теорія з теми)

25. Створення нового документа. Робота з кількома документами (Теорія з теми)

26. Практична робота №9. Створення нового документа. Заходи безпеки

27. Фрагмент тексту. Види фрагментів тексту. Способи виділення фрагментів тексту. Пошук фрагмента тексту. Заміна фрагмента тексту. Скасування помилкових команд (Теорія з теми)

28. Буфер обміну. Меню «Правка». «Швидкі» клавіші. Контекстне меню. Буксирування фрагментів тексту (Теорія з теми)

29. Форматування шрифту. Вид шрифту (гарнітура), накреслення, розмір шрифту. Колір тексту. Шрифти з графічними зображеннями (Теорія з теми)

30. Діалогове вікно «Шрифт». Спеціальні ефекти. Інтервали між символами. Копіювання формату (Теорія з теми)

31. Практична робота №10. Робота з існуючим документом. Форматування шрифту. Заходи безпеки (Завдання практичної роботи)

32. Форматування абзаців. Діалогове вікно «Абзац». Вирівнювання абзаців. Відступи та інтервали. Міжрядковий інтервал. Табуляція (Теорія з теми)

33. Практична робота №11. Робота з існуючим документом. Форматування абзаців. Заходи безпеки (Завдання практичної роботи)

34. Списки. Діалогове вікно «Списки». Створення та редагування списків. Типи списків. Багаторівнева нумерація (Теорія з теми)

35. Практична робота №12. Робота з існуючим документом. Створення списків. Заходи безпеки

36. Форматування документів. Робота за колонками  (Теорія з теми)

37. Практична робота №13. Робота з існуючим документом. Робота з колонками. Заходи безпеки

38. Урок узагальнення та систематизації знань з теми «Текстовий процесор Microsoft Word» (Завдання лабораторної роботи для учнів    ||||   Як учні справились із завданням)

2785 Просмотров