Тематичне планування з математики

Календарно-тематичне планування з алгебри для 9 класу за 2010-2011 н.р.

Календарно-тематичне планування з алгебри для 9 класу складене в 2010-2011 навчальних роках.  Програма курсу розбита на 70 годин – 32 години в першому семестрі і 38 годин – в другому.

.

.

Алгебра

9 клас

(70 год, у І семестрі — 32 год, 2 години на тиждень;
у II семестрі — 38 год, 2 години на тиждень)


№ п.п.

ТЕМИ, ВИДИМ ПИСЬМОВИХ РОБІТ

Дата уроку

Примітки

І С Е М Е С Т Р (32 год)

1. Повторення та систематизація знань учнів за 8 клас (4 год)

1. 1. Повторення та систематизація знань учнів за 8 клас
2. 2. Розв’язування вправ і задач
3. 3. Розв’язування типових вправ
4. 4. Контрольна робота № 1

2. Нерівності (16 год)

Тема № 1. Числові нерівності ( 8 год.)

5. 1. Числові нерівності. Основні властивості числових нерівностей.
6. 2. Основні властивості числових нерівностей. Доведення нерівностей
7. 3. Почленне додавання і множення нерівностей. Самостійна робота.
8. 4. Застосування властивостей числових нерівностей для оцінювання значення виразу
9. 5. Нерівності зі змінними. Лінійні нерівності з однією змінною. Розв’язок нерівності
10. 6. Числові проміжки. Об’єднання та переріз числових проміжків. Самостійна робота.
11. 7. Розв’язування типових вправ
12. 8. Контрольна робота № 2

Тема № 2. Розв’язування лінійних нерівностей та систем лінійних нерівностей (8 год.)

13. 1. Розв’язування лінійних нерівностей з однією змінною. Рівносильні нерівності
14. 2. Розв’язування лінійних нерівностей з однією змінною
15. 3. Система лінійних нерівностей з однією змінною.
16. 4. Система лінійних нерівностей з однією змінною
17. 5. Розв’язування подвійних нерівностей та нерівностей з модулем
18. 6. Розвязування систем лінійних нерівностей з однією змінною. Самостійна робота
19. 7. Розв’язування типових вправ
20. 8. Контрольна робота № 3

3. Квадратична функція (22 год)

Тема № 3. Функції. Властивості та графіки функцій ( 12 год.)

21. 1. Аналіз контрольної роботи. Функція. Властивості функції: нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції
22. 2. Властивості функції. Розв’язування задач
23. 3. Дослідження функції
24. 4. Найпростіші перетворення графіків функцій.
25. 5. Найпростіші перетворення графіків функцій. Розв¢язування задач
26. 6. Розв’язування задач на перетворення графіків функції.
27. 7. Функція у = ах2 + bх + с (а≠0), її графік та властивості
28. 8. Функція у= ах2+ bх+ с (а≠0). Розвязування задач
29. 9. Самостійна робота
30. 10. Розв’язування типових вправ
31. 11. Контрольна робота №4
32. 12. Аналіз контрольної роботи. Розвязування задач

ІІ С Е М Е С Т Р (38 год)

Тема № 4. Квадратна нерівність. Системи рівнянь другого степеня з двома змінними ( 10 год.)

33. 1. Квадратна нерівність. Розв’язування квадратних нерівностей
34. 2. Розв’язування квадратних нерівностей
35. 3. Розв’язування квадратних нерівностей.
36. 4. Розв’язування систем рівнянь другого степеня з двома змінними
37. 5. Розв’язування систем рівнянь другого степеня з двома змінними
38. 6. Розв’язування текстових задач за допомогою системи рівнянь
39. 7. Розв’язування текстових задач за допомогою системи рівнянь
40. 8. Самостійна робота
41. 9. Розв’язування типових вправ
42. 10. Контрольна робота №5

4. Елементи прикладної математики (10 год)

Тема № 5. Елементи прикладної математики (10 год.)

43. 1. Аналіз контрольної роботи. Математичне моделювання
44. 2. Відсоткові розрахунки
45. 3. Формула складних відсотків
46. 4. Відсоткові розрахунки.
47. 5. Випадкова подія. Ймовірність випадкової події
48. 6. Статистичні дані. Способи подання даних. Частота. Середнє значення
49. 7. Розвязування задач і вправ
50. 8. Самостійна робота
51. 9. Розв’язування типових вправ
52. 10. Контрольна робота № 6

5. Числові послідовності (12 год)

Тема № 6. Числові послідовності ( 12 год.)

53. 1. Аналіз контрольної роботи. Числові послідовності
54. 2. Арифметична прогресія, її властивості
55. 3. Формула n-го члена арифметичної прогресії
56. 4. Сума перших n членів арифметичної прогресії.
57. 5. Геометрична прогресія, її властивості
58. 6. Формула n-го члена геометричної прогресії
59. 7. Сума перших n членів геометричної прогресії
60. 8. Нескінченна геометрична прогресія (|q|<1) та її сума
61. 9. Розв’язування задач на прогресії, у тому числі прикладного змісту
62. 10. Самостійна робота
63. 11. Розв’язування типових вправ
64. 12. Контрольна робота № 7

5. Повторення і Систематизація навчального матеріалу (6 год)

65. 1. Тотожні перетворення раціональних виразів. Розв’язування раціональних рівнянь
66. 2. Розв’язування квадратних рівнянь та рівнянь, що зводяться до квадратних. Розвязування ситем рівнянь
67. 3. Функції. Властивості та графіки функцій
68. 4. Нерівності та їх системи
69. 5. Підсумкова контрольна робота №8
70. 6. Аналіз контрольної роботи. Підсумковий урок
2277 Просмотров