Значок текстовый редактор Блокнот

Абзаци та фрагменти тексту. Буфер обміну. Форматування шрифтів

Урок №13 з теми “Операційна система Windows”. На попередніх уроках ми розпочали вивчати особливості роботи з прикладним ПЗ на прикладі текстового редактора Блокнот. На цьому уроці закінчимо вивчати особливості ОС Windows і програм, що входять до її складу. Сьогодні ознайомимось із складовими тексту та способами їх виділення, копіювання, переміщення; навчимось форматувати і друкувати документ.

\

\

Можливості Блокнота по роботі з текстом

З чого складається текст?

Найменшою складовою тексту є символ, групи символів утворюють слова, зі слів складаються речення, які, в свою чергу, групуються в абзаци.

 • Символ – найменша одиниця тексту, яка позначає літеру, цифру, знак пунктуації, арифметичну операцію чи спеціальний знак.
 • Слово – послідовність символів, відділена від інших пробілом або знаком пунктуації і пробілом.
 • Речення – це послідовність слів, яка починається з великої літери та закінчується крапкою, знаком питання, знаком оклику або трьома крапками.
 • Абзац – послідовність символів, розташованих між двома символами кінця абзацу (Enter).
 • Рядок – послідовність символів, розміщених на одному горизонтальному рівні.

Перенесення тексту на новий рядок в Блокноті

При роботі в текстовому редакторі Блокнот за умовчанням текст не переноситься на наступний рядок. Перенести текст можна двома способами:

 • Вставити абзац, натиснувши Enter – цей метод можна застосовувати лише тоді, коли на інший рядок потрібно перенести нове речення (абзац в середині речення не ставиться!)
 • Налаштувати програму, щоб вона автоматично переносила текст на наступний рядок: меню Формат Перенос по словам. Але потрібно пам’ятати, що при друкуванні документу це розбиття на рядки не «враховується».

Виділення тексту і його фрагментів

При роботі з текстом часто доводиться виділяти фрагменти з тієї чи іншої причини.

Деякі способи виділення тексту:

 • Слово – двічі на ньому клацнути мишею;
 • Абзац – клацнути на межі вікна ліворуч абзацу;
 • Весь текст документу – CTRL+A або меню Правка → Виділити все;
 • Довільний фрагмент: клацнути на початку фрагменту і затиснувши Shift клацнути в кінці; сполученням Shift → (Shift ←) – по одному символу у відповідному напрямку; сполучення Shift ↑ (Shift ↓) – виділяє по одному рядку вгору (або вниз відповідно).

Копіювання і переміщення фрагментів тексту

При роботі з документом інколи виникає необхідність поміняти фрагменти тексту місцями, ввести кілька однакових фрагментів, вставити текст з іншої програми. В таких ситуаціях для прискорення роботи доцільно скористатись командами копіювання та переміщення. Для цього, як і при роботі з об’єктами ОС, спершу потрібно скопіювати чи перемістити фрагмент до буфера обміну, а потім вставити його звідти в потрібному місці.

Скопіювати фрагмент тексту до буферу обміну можна через меню Правка (контекстне меню) Копіювати (або Ctrl+C); переміститименю Правка (контекстне меню) Вирізати (або Ctrl+Х), а вставити фрагмент з буферу обміну – через меню Правка (контекстне меню) Вставити (або Ctrl+V).

Команди меню Правка

Пошук і заміна в Блокноті

Крім того за допомогою команд меню Правка в тексті можна знаходити і заміняти різноманітні фрагменти на інший текст:

Знайти слово: меню Правка Знайти

Діалогове вікно "Знайти"

Замінити один фрагмент на інший: меню Правка Замінити

Діалогове вікно "Замінити"

Форматування тексту в Блокноті

Текстовий редактор Блокнот також дає можливість форматувати текст.

Форматування – це процес встановлення параметрів документу, які визначають його зовнішній вигляд.

Особливість форматування тексту в Блокноті полягає в тому, що не можна змінити вигляд одного фрагменту – при форматуванні фрагменту змінюється вигляд всього тексту. Але тим не менше є можливість налаштувати вигляд шрифтів на власний смак.

Щоб відформатувати текст потрібно в меню Формат Шрифт вибрати бажаний шрифт, його накреслення (звичайний, напівжирний, курсив) та розмір.

Діалогове вікно зміни параметрів шрифту

Примітка: розмір шрифтів вимірюється в пунктах (пт): 1 пт = 0,376 мм.

Після того, як документ відредагований та відформатований за власним смаком, його можна роздрукувати: меню Файл Друк (або Ctrl+Р)

8722 Просмотров