Контрольна робота №1. Текстовий процесор Microsoft Word

Перед початком вивчення теми “Текстовий процесор Microsoft Word” учням 8 класу (2011-2012 н.р.) було запропоновано виконати домашнє творче завдання, над яким потрібно було працювати вдома впродовж всієї теми.

Частина школярів вирішили не виконувати дане завдання, тому я запропонувала їм виконати контрольну роботу для перевірки їхніх знань та вмінь  з теми . Читати далі Контрольна робота №1. Текстовий процесор Microsoft Word

Перевірка знань. Текстовий процесор Microsoft Word

Під час виконання практичної роботи з теми “Робота зі списками в  Microsoft Word” клас поділявся на дві підгрупи. Поки перша підгрупа виконувала практичні завдання на комп’ютері, друга — писала самостійну роботу на аркушах.

В даній самостійній роботі перевіряється рівень засвоєння теоретичних знань з усіх попередніх тем: знайомство з Microsoft Word; редагування тексту та підготовча робота до створення документу; форматування символів й абзаців; робота зі списками та колонками в Microsoft Word тощо. Читати далі Перевірка знань. Текстовий процесор Microsoft Word

Робота зі списками. Конспект практичної роботи

В цій статті наведено конспект уроку з теми “Практична робота. Робота зі списками в  Microsoft Word”, який я провела в 8 класі (2011-2012 н.р.).

Під час уроку клас поділявся на дві підгрупи, тому дана практична робота має два варіанти завдань.

Читати далі Робота зі списками. Конспект практичної роботи

Конспект уроку. Робота зі списками в Microsoft Word

Microsoft Word надає можливість оформити текст у вигляді списку. Зі способами створення, редагування та форматування списків ознайомились мої учні 8 класу в 2011-2012 н.р.

Теорія з теми: Робота зі списками

Читати далі Конспект уроку. Робота зі списками в Microsoft Word

Перевірка знань з теми “Знайомство з Microsoft Word. Форматування символів та абзаців”

Під час виконання практичної роботи “Форматування абзаців та використання колонок в Microsoft Word” клас був розділений на дві частини — учні першої групи виконували роботу за комп’ютером, а друга група — давала письмові відповіді для перевірки рівня засвоєння теоретичних знань.

Два варіанти завдань для перевірки теорії з теми “Знайомство з Microsoft Word. Форматування символів та абзаців”, які виконували мої учні 8 класу у 2011-2012 н.р. Читати далі Перевірка знань з теми “Знайомство з Microsoft Word. Форматування символів та абзаців”

Практична робота. Форматування абзаців та використання колонок в Microsoft Word

Після вивчення тем “Форматування абзаців” та “Робота з колонками в Microsoft Word” учні 8 класу (2011-2012 н.р.) виконували практичну роботу на комп’ютері. Читати далі Практична робота. Форматування абзаців та використання колонок в Microsoft Word

Конспект уроку. Робота з колонками в Microsoft Word

Одним з інструментів форматування тексту в Microsoft Word є розбиття документу на колонки. Використання колонок в текстових документах та їх форматування вивчали мої учні 8 класу у 2011-2012 н.р.

Теорія з теми: Форматування текстових документів: використання колонок

Читати далі Конспект уроку. Робота з колонками в Microsoft Word