Зошит для контрольних робіт з алгебри, 9 клас

В 2008-2009 н.р. я розробила зошит для контрольних та самостійних робіт з алгебри для учнів 9-го класу. Роздрукувала учням його у вигляді буклета вдома на струйному принтері.

Таким чином учні отримали більш дешеві, ніж в магазині, зошити для контрольних та самостійних робіт. А я змогла перевіряти їх знання з відповідної теми, використовуючи ті завдання, які, на мою думку, були більш доцільними.

Читать далее Зошит для контрольних робіт з алгебри, 9 клас

Наближені обчислення. Похибка наближення

Тема: Наближені обчислення. Похибка наближення. Відносна похибка.

Мета: ознайомити учнів з наближеними значеннями чисел і величин, розвивати навички обчислення абсолютної та відносної похибок, прищеплювати інтерес до математики.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Математичне моделювання

Тема: Математичне моделювання.

Мета: сформувати в учнів правильне уявлення про місце математики в системі наук і про роль математичного моделювання в науковому пізнанні й практиці; розвивати абстрактне і логічне мислення, вміння аналізувати, узагальнювати знання; сприяти розширенню кругозору учнів; виховувати цілеспрямованість, напористість, впевненість в собі, математичну культуру.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Кросворд з теми «Арифметична прогресія»

Кросворд з теми Арифметична прогресія, який склав учень 9-го класу в якості домашнього завдання.

Читать далее Кросворд з теми «Арифметична прогресія»

Урок-турнір „Знавці послідовностей. Арифметична та геометрична прогресії”

Тема: Урок-турнір „Знавці послідовностей. Арифметична та геометрична прогресії.”

Мета: узагальнення й систематизація знання учнів з теми; розвиток навичок роботи з додатковою літературою; розвиток пізнавальної активності; виховання естетичних якостей та уміння спілкуватись; формування інтересу до математики та вміння працювати в команді.

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань.

Читать далее Урок-турнір „Знавці послідовностей. Арифметична та геометрична прогресії”

Арифметична прогресія, її властивості

Мета: ознайомити учнів з поняттям арифметичної прогресії; формувати вміння використовувати набуті знання при розв’язування задач; розвинути пізнавальний інтерес учнів, вчити їх бачити зв’язок між математикою і повсякденним життям.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Аналіз самостійної роботи

Тема: Аналіз самостійної роботи. Розв’язування задач.

Мета: узагальнити й коректувати досвід учнів, набутий під час вивчення теми „Геометрична прогресія”; закріпити навички розв’язування задач з теми; розвинути пізнавальний інтерес учнів.

Тип уроку: корекція знань.

Читать далее Аналіз самостійної роботи

Розв’язування задач

Мета: узагальнити досвід учнів, набутий під час вивчення теми „Геометрична прогресія”; відпрацювати навички розв’язування задач з теми; розвинути пізнавальний інтерес учнів.

Тип уроку: узагальнення і систематизація знань.

Читать далее Розв’язування задач

Нескінченно спадна геометрична прогресія. Сума нескінченної геометричної прогресії

Мета: поглибити знання учнів, отримані на попередніх уроках; познайомити з нескінченно спадною геометричною прогресією; навчити знаходити суму нескінченної геометричної прогресії; формувати вміння використовувати набуті знання при розв’язування задач; розвинути пізнавальний інтерес учнів.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Читать далее Нескінченно спадна геометрична прогресія. Сума нескінченної геометричної прогресії

Формула n-го члена та суми n членів геометричної прогресії

Мета: поглибити знання учнів, отримані на попередньому уроці; познайомити з формулами n-го члена та суми n членів геометричної прогресії; формувати вміння використовувати набуті знання при розв’язування задач; розвинути пізнавальний інтерес учнів.

Тип уроку: засвоєння нових знань.